Informacje ogólne o działaniach ratunkowych

Gdy chodzi o udar mózgu, nie ma czasu do stracenia. Ostry udar mózgu to jeden z najcięższych stanów, w których medycyna ratunkowa odgrywa kluczową rolę. Osoby udzielające opieki przedszpitalnej potrzebują edukacji, tak aby były przygotowane do szybkiego rozpoznawania i przeprowadzania oceny osób z ostrym udarem mózgu.

Udostępniamy szereg narzędzi, które pozwolą poszerzyć zakres szkolenia z precyzyjnego rozpoznawania i postępowania ratunkowego u pacjentów z ostrym udarem mózgu. 

Celem pogotowia ratunkowego jest zwiększenie odsetka wstępnych powiadomień, zwiększenie trafności rozpoznań stawianych z wykorzystaniem metody FAST oraz skrócenie czasu od wystąpienia objawów do momentu przyjęcia chorego do szpitala.

 

świadczenia