INFORMACJE OGÓLNE O FAZIE NASTĘPUJĄCEJ PO FAZIE OSTREJ

Aby obniżyć śmiertelność w przypadku udaru mózgu, w fazie po fazie ostrej (od 1 do 72 godzin po rozpoczęciu leczenia) należy się skoncentrować na zapobieganiu najczęstszym przyczynom zgonu: zgonów z przyczyn sercowych (w tym zawał mięśnia sercowego ze skutkiem śmiertelnym, zaburzenia rytmu serca ze skutkiem śmiertelnym oraz zastoinowa niewydolność serca), zapalenie płuc, nawracający udar mózgu, posocznica i inne.

Celem fazy przypadającej po fazie ostrej jest poprawa jakości i zwiększenie jednolitości badań i monitorowania po wystąpieniu udaru mózgu dzięki wykorzystaniu list kontrolnych po wystąpieniu udaru mózgu oraz w trakcie wykonywania protokołu FeSS.


lista kontrolna fazy następującej po fazie ostrej