O Angels

Inicjatywa Angels to działanie z zakresu opieki zdrowotnej nakierowane na zwiększenie szans przeżycia i życia wolnego od niepełnosprawności pacjentów z udarem mózgu. Ocenia się, że od 2016 r. 7,5 miliona pacjentów leczyło się w ponad 6000 szpitalach Angels na całym świecie, w tym w ponad 1400 szpitalach gotowych na przyjęcie pacjentów z udarem, które ustanowiono na świecie dzięki pomocy Angels.

Nasza misja

Jako członkowie globalnej społecznosci Inicjatywy Angels, dążymy aby:

  1. Nasz region miał zapewnione odpowiednie pokrycie geograficzne, aby wszyscy pacjenci z udarem mózgu mieli dostęp do tego samego poziomu opieki niezależnie od miejsca zamieszkania.
  2. Ciągle podnosić jakość opieki, aby oferować pacjentom jak najlepsze wyniki. Odpowiada to co najmniej co najmniej złotemu a docelowo diamentowemu statusowi zgodnie z kryteriami nagród ESO Angels.
  3. Wzmocnić ludzi tworzących naszą społeczność Angels, w tym lekarzy, pielęgniarki, załogi ambulansów i wszystkich tworzących zespoły udarowe na drodze edukacji, wsparcia, dzielenia się pomysłami i zapewniania uznania.
  4. Budować i rozwijać skutecznie regionalne sieci referncyjne, gdzie główne, kompleksowe ośrodki i załogi ratownictwa medycznego współpracują, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę.

To nasza spuścizna.

Poznaj zespół

Poznaj nasz zespół doświadczonych i zaangażowanych kosnultantów, którzy zrobią, co tylko trzeba, aby pomóc Ci osiągnąć cel jakim są lepsze wyniki leczenia pacjentów z udarem mózgu.

Poznaj zespół