Komitet sterujący

Światowa Organizacja Udaru Mózgu
Australia
Wielka Brytania
Światowa Organizacja Udaru Mózgu
Europejskie Stowarzyszenie Udarowe