STOPKA REDAKCYJNA

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein, Niemcy

Rejestr handlowy sądu miejscowego w Moguncji, HRB 21063
Numer identyfikacji podatkowej podatku obrotowego: DE 811 138 149

Zarząd
Carinne Brouillon
Dr Michel Pairet
Torsten Rieck

Telefon: +49 6132 77 0
Faks: +49 6132 72 0
Adres e-mail: Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: press@boehringer-ingelheim.com.