OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI

Firma Boehringer Ingelheim jest oddana idei prowadzenia witryny internetowej, która będzie dostępna dla jak największej liczby osób, bez względu na możliwości technologiczne czy umiejętności. Prowadzimy aktywne działania w celu zwiększenia dostępności i użyteczności naszej witryny internetowej, przestrzegając wielu obowiązujących norm i wytycznych. Wytyczne te określają sposób, w jaki można sprawić, aby treści na witrynie internetowej były bardziej przystępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przestrzeganie tych wytycznych ułatwi korzystanie z witryny internetowej wszystkim użytkownikom. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, dzięki którym wszystkie aspekty witryny internetowej będą tak samo przystępne.