Nagrody WSO Spirit of Excellence

Laureaci odsłony nagród WSO Spirit of Excellence Awards zostali ogłoszeni podczas Światowego Kongresu Udaru Mózgu w Singapurze w październiku 2022 r. Przewiń w dół, aby poznać zwycięzców i nominowanych wyróżnionych za zaangażowanie w doskonalenie opieki nad pacjentami z udarem mózgu oraz ich wyjątkowy wkład w podnoszenie standardów leczenia w szpitalach i wśród społeczności.

Nagrody Spirit of Excellence

LAUREACI I NOMINOWANI DO NAGRODY WSO SPIRIT OF EXCELLENCE 2022

Miriam Vicente
MIRIAM VICENTE

Dr Vicente koordynowała prace w prowincji Neuquén, która jako pierwsza w Argentynie przyjęła przepisy dotyczące udarów mózgu gwarantujące dostęp do opieki zdrowotnej dzięki utworzeniu sieci udarowej w tej prowincji. Dr Vicente jest neurologiem interwencyjnym i dyrektorem medycznym Neuquén Centro de Neurociencias, który założyła w 2018 r.

Simeon Dale
SIMEON DALE

Simeon Dale jest pracownikiem naukowym w zakresie badań klinicznych w Nursing Research Institute w Australijskim Uniwersytecie Katolickim. Pracowała jako lekarz klinicysta w badaniu QASC zakończonym w 2011 r., a obecnie współpracuje z prof. Sandy Middleton nad realizacją badania T3 w ramach projektu o wartości 2,2 miliona dolarów przyznanego niedawno przez Centrum Medyczne NHRMC.

Eun Hwan Jeong
EUN HWAN JEONG

Dr Eun Hwan Jeong jest ordynatorem oddziału udarowego w południowokoreańskim Szpitalu Leczenia Chorób Kręgosłupa i Udarów Pohang, laureatem czterech kolejnych nagród diamentowych WSO Angels. Jest źródłem inspiracji dla szpitali i pracowników służby zdrowia dążących do poprawy opieki nad pacjentami po udarze mózgu w Korei, dlatego w 2022 r. prowadził w całej Korei cotygodniowe wykłady dla pielęgniarek.

WAN ASYRAF WAN ZAIDI
WAN ASYRAF WAN ZAIDI

Dr Wan Asyraf Wan Zaidi, konsultant w zakresie neurologii, jest obecnie wiceprezesem Malezyjskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Szczególnie interesuje się zapobieganiem udarom i badaniami obrazowymi udarów mózgu w fazie nadostrej. Szkoli osoby, które same będą przeprowadzać szkolenia w zakresie postępowania w fazie nadostrej udaru mózgu w państwach ASEAN i organizuje opiekę w zakresie reperfuzji po udarze mózgu na Malediwach.

Ana Claudia de Souza
ANA CLAUDIA DE SOUZA

Dr Ana Claudia de Souza jest członkiem programu przyszłych liderów opieki w udarze mózgu i zespołu dr Sheili Martins organizującego usługi telemedyczne w zakresie udaru mózgu w Brazylii. Prowadzi istotne badania w dziedzinie farmakoekonomii, a także szkoli ratowników medycznych w zakresie postępowania w udarach mózgu.

Cesar Luis Oviedo
CÉSAR LUIS OVIEDO

Ratownik medyczny César Luis Oviedo ze Szpitala Rejonowego Villa Nueva w argentyńskiej Córdobie wyróżnia się w swojej społeczności ciągłą chęcią nauki. Opracował protokół szybkiego postępowania u pacjentów z udarem mózgu w fazie przedszpitalnej, aby zwiększyć ich szanse przeżycia.

Gabriela Orzuza
GABRIELA ORZUZA

Dr Orzuza pokonała poważne trudności i powołała pierwszy oddział udarowy w Salta w Argentynie. Pod jej kierunkiem Szpital San Bernardo otrzymał dwie nagrody Angels i certyfikat WSO, a ponadto staje się ośrodkiem kompleksowym. Dzięki projektowi usług telemedycznych w udarze mózgu pacjenci z całej prowincji będą mieli dostęp do opieki w udarach mózgu.

SKYE COOTE, LIZ O’BRIEN I TANYA FROST Z ACUTE STROKE NURSES EDUCATION NETWORK (ASNEN)
SKYE COOTE, LIZ O’BRIEN I TANYA FROST Z ACUTE STROKE NURSES EDUCATION NETWORK (ASNEN)

Sieć edukacyjna ASNEN została powołana w 2012 r. przez grupę pielęgniarek zajmujących się pacjentami po udarze, aby wyeliminować luki w edukacji i promować współpracę pielęgniarek i pracowników służby zdrowia wykonujących podobną pracę w zakresie udarów mózgu. Organizacja zrzesza obecnie ponad 1000 członków i wraz z miejscowym zespołem Angels pracuje nad kompleksowym programem szkoleń dla pielęgniarek.

Kylie Tastula
KYLIE TASTULA

Kylie Tastula, dyplomowana pielęgniarka zajmująca się pacjentami po udarze, jest główną siłą napędową projektu poprawy opieki po udarze mózgu, dzięki któremu Royal Prince Alfred Hospital jako pierwszy w Australii otrzymał nagrodę diamentową WSO Angels. Działa w regionalnym i wiejskim programie dla mentorów, a także nad modułami szkoleń dla pielęgniarek w oparciu o rzeczywistość wirtualną i w sieci.

Marcia Polin
MARCIA POLIN

Dr Marcia Polin jest neurologiem w Instytucie Neurochirurgii i Neurologii Zachodniej Amazonii i w trzech innych szpitalach w brazylijskim Porto Velho. Mając do dyspozycji niewielkie zasoby zmieniła opiekę nad pacjentami po udarze mózgu w publicznym szpitalu de Base de Bauru, który od 2019 r. otrzymał dziewięć nagród diamentowych WSO Angels.

Renata Nunes de Oliveira
RENATA NUNES DE OLIVEIRA

Dr Renata Nunes de Oliveira pracuje w szpitalu publicznym w Feira de Santana w północno-wschodniej Brazylii, obejmującym zasięgiem 20 okolicznych miejscowości. We współpracy z inicjatywą Angels zreorganizowała protokół postępowania w udarze mózgu obowiązujący w tym szpitalu, wprowadzając zmiany ratujące życie pacjentom w tym regionie.

Ahmed Abdelalim
AHMED ABDELALIM

Ahmed Abdelalim jest profesorem neurologii i ordynatorem oddziału udarowego na Uniwersytecie Kairskim. Jest ekspertem w zakresie symulatora Body Interact i szkoleń z oprogramowania Brainomix; współpracuje z inicjatywą Angels w działaniach w odległych rejonach Egiptu i w innych krajach nad rozpowszechnianiem wiedzy o udarach mózgu, edukacją lekarzy i zachęcaniem ośrodków do przekazywania danych do rejestru RES-Q.

Ahmed Elbassiony
AHMED ELBASSIONY

Ahmed Elbassiony jest profesorem neurologii na uniwersytecie Ain Shams w Kairze i ordynatorem oddziału udarowego w Nasr City Insurance Hospital w Kairze. Jest jedną z najważniejszych postaci w dziedzinie interwencji neurologicznych i koncentruje się na znaczeniu i synergii terapii pomostowej u kwalifikujących się pacjentów.

WALEED BATAYHA
WALEED BATAYHA

Dr Waleed Batayha jest starszym konsultantem w dziedzinie neurologii i chorób wewnętrznych oraz inicjatorem projektu dotyczącego oddziałów udarowych w jordańskim Ministerstwie Zdrowia. Pod jego kierownictwem Szpital Kliniczny Księżniczki Basmy w północnej Jordanii jako pierwszy w kraju otrzymał nagrodę diamentową WSO Angels.

Athena Sharifi Razavi
ATHENA SHARIFI-RAZAVI

Dr Athena Sharifi-Razavi jest specjalistką w zakresie neurologii w irańskim szpitalu Bu-Ali Sina w Sari i adiunktem na Uniwersytecie Medycznym Mazandaran. Jest autorką ponad 40 prac badawczych, w tym dotyczących wpływu Covid na opiekę po udarze mózgu (2021). Jej szpital dwukrotnie otrzymał nagrodę złotą WSO Angels.

Athari Salmeen
ATHARI SALMEEN

Dr Athari Salmeen jest neurologiem i przewodniczącą komisji nadzorującej ds. udarów mózgu w kuwejckim szpitalu Jaber Sabah. Jest podporą całej społeczności zajmującej się udarami mózgu w Kuwejcie: współpracuje z ośrodkami udarowymi w ramach powoływania komisji nadzorujących, prowadzenia lokalnych rejestrów i poprawy opieki w dziedzinie udarów mózgu na poziomie krajowym.

EZEQUIEL AMADOR MOEDANO
EZEQUIEL AMADOR MOEDANO

Jako jeden z orędowników poprawy opieki po udarze mózgu w oparciu o dane badawcze, prof. Ezequiel Amador Moedano jest profesorem medycyny ratunkowej i kieruje ośrodkiem medycyny ratunkowej w Centro Medico Nacional La Raza w Meksyku, które pod jego kierownictwem w każdym kwartale od 2020 r. otrzymuje nagrody WSO Angels i posiada certyfikat WSO.

Luis Daniel Sanchez Arreola
LUIS DANIEL SÁNCHEZ ARREOLA

Dr Luis Daniel Sánchez Arreola jest prezesem Meksykańskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej; podejmuje działania na rzecz opieki przedszpitalnej w udarze mózgu i wspiera ideę wprowadzenia kodeksu postępowania w przypadku udarów mózgu obejmującego całe miasto Meksyk. Jest członkiem grupy zadaniowej współpracującej z senatem Meksyku, aby udary mózgu stały się istotnym elementem debaty publicznej.

Juan Manuel Calleja Castillo
Juan Manuel Calleja Castillo

Neurolog dr Juan Manuel Calleja Castillo jest dyrektorem programu udarów mózgu w Centro Médico ABC, jedynym ośrodku udarowym I stopnia referencyjności w Meksyku uznawanym przez Komisję Wspólną i największym ośrodku w kraju, laureatem wielu nagród. Jest także wiceprezesem i prezesem-elektem Meksykańskiego Towarzystwa Udaru Mózgu.

Maria Epifania V Collantes
MARIA EPIFANIA V COLLANTES

Dr Maria Epifania V Collantes jest prezesem Filipińskiego Towarzystwa Udaru Mózgu i członkinią WSO; pracuje jako neurolog w Manila Doctors Hospital i jest niezmordowaną orędowniczką lepszej opieki w udarach mózgu w nagradzanym Filipińskim Szpitalu Rządowym. Jest także profesorem nadzwyczajnym neurologii na Uniwersytecie Filipińskim.

ZESPÓŁ SZYBKIEGO REAGOWANIA W UDARACH MÓZGU QMMC (STROKE ALERT RESPONDERS, STARS)
ZESPÓŁ SZYBKIEGO REAGOWANIA W UDARACH MÓZGU QMMC (STROKE ALERT RESPONDERS, STARS)

Zespół szybkiego reagowania w udarach mózgu (STARS) w filipińskim Quirino Memorial Medical Center (QMMC) zajmuje się ciągłą poprawą opieki w udarach mózgu. Zespół, kierowany przez dr Victorię Manuel i dr Jo-anne Soliven, prowadzi szkolenia na symulatorach i stale się doskonali dzięki wytrwałemu gromadzeniu dokumentacji i interdyscyplinarnym spotkaniom przeglądowym.

ZESPÓŁ REAGOWANIA W FAZIE OSTREJ UDARÓW MÓZGU GCGMMC (ACUTE STROKE UNIT, ASU)
ZESPÓŁ REAGOWANIA W FAZIE OSTREJ UDARÓW MÓZGU GCGMMC (ACUTE STROKE UNIT, ASU)

Zespół reagowania w fazie ostrej udarów mózgu (ASU) Centrum Medycznego im. Gubernatora Celestino Gallaresa na Filipinach działa na rzecz ciągłej poprawy opieki w udarach mózgu dla ludności wyspy Bohol. Celem jest stworzenie sprawnego systemu kierowania pacjentów; zespół prowadzi szkolenia dla lokalnych ośrodków i lekarzy pierwszego kontaktu.

WYDZIAŁ NEURONAUK UP-PGH
WYDZIAŁ NEURONAUK UP-PGH

Wydział Neuronauk Filipińskiego Szpitala Ogólnego Uniwersytetu Filipińskiego działa na rzecz poprawy opieki w udarach mózgu także poza murami szpitala. Publikuje ponadto wyniki badań leczenia udarów mózgu, upowszechnia wiedzę wśród pracowników służby zdrowia i społeczeństwa oraz prowadzi szkolenia w dziedzinie trombolizy dla ośrodków zajmujących się udarami mózgu.

ARTURO F SURDILLA
ARTURO F SURDILLA

Dr Arturo F. Surdilla jest kierownikiem Oddziału Neurologii i Udarowego w Centrum Medycznym Północnego Mindanao na Filipinach. Dzieli się doświadczeniem w swoim ośrodku, a także w innych szpitalach oraz rozpowszechnia wiedzę o udarach mózgu w społeczeństwie. Pod jego kierownictwem szpital otrzymał trzy nagrody WSO Angels.

Louis Kroon
LOUIS KROON

Dr Louis Kroon jest konsultantem w dziedzinie neurologii w Szpitalu Akademickim im. Steve’a Biko w Południowej Afryce; korzysta z technologii dla usprawnienia postępowania, gromadzenia danych i ograniczenia przeciążenia systemu. Dzięki innowacyjnemu podejściu skupionemu na rozwiązaniach jego zespół otrzymał pierwszą nagrodę diamentową WSO Angels w Południowej Afryce.

Sang Hyuk Im
SANG-HYUK IM

Sang-Hyuk Im jest profesorem nadzwyczajnym na Oddziale Neurochirurgii i kierownikiem ośrodka udarowego w Eunpyeong St. Mary’s Hospital w Korei Południowej, laureatem dwóch nagród platynowych WSO Angels. Jego pasją jest edukacja w dziedzinie udarów mózgu; kieruje szkoleniami i symulacjami dla pielęgniarek i ratowników medycznych.

YOUNG WOO KIM, JAE JON SHEEN I SI BAEK LEE
YOUNG WOO KIM, JAE JON SHEEN I SI BAEK LEE

Profesor Young Woo Kim (specjalista w zakresie udarów mózgu), Jae Jon Sheen (neurochirurg) i Si Baek Lee (neurolog) kierują zespołem udarowym w koreańskim Uijeongbu St. Mary’s Hospital. Dzięki współpracy międzyoddziałowej, szkoleniom zespołu i usprawnieniom na podstawie danych badawczych są laureatami pięciu nagród WSO Angels.

Sung Il Sohn
SUNG IL SOHN

Profesor Sung-Il Sohn jest Krajowym Koordynatorem rejestru RES-Q w Korei Południowej i dyrektorem ds. neurologii w Keimyung University Dongsan Hospital. Jest członkiem rady międzynarodowego komitetu naukowego rejestru RES-Q i od 2019 r. kieruje pracami nad poprawą jakości opieki w udarach mózgu dzięki symulacjom udarów i poprzez rejestr RES-Q w Korei.

Nijasri C Suwanwela
NIJASRI C SUWANWELA

Nijasri C Suwanwela jest profesorem neurologii na Uniwersytecie Chulalongkorna, dyrektorem ośrodka opieki kompleksowej w Szpitalu imienia Króla Chulalongkorna, który otrzymał nagrodę diamentową, wiceprezesem Towarzystwa Neurologicznego Państw ASEAN; przyczyniła się do powstania ujednoliconych certyfikatów dla ośrodków opieki w udarze mózgu w Tajlandii.

TASANEE TANTIRITTISAK
TASANEE TANTIRITTISAK

Dr Tasanee Tantirittisak kieruje Tajlandzkim Instytutem Neurologicznym, który otrzymał nagrodę diamentową. Jest prezesem Tajlandzkiego Towarzystwa Neurologicznego i przyczyniła się do powstania ujednoliconych certyfikatów dla ośrodków opieki w udarze mózgu w Tajlandii. Zawsze gotowa do dzielenia się swoim doświadczeniem, jest wzorem dla poprawy leczenia udarów mózgu w Tajlandii.

Somchai Towanabut
SOMCHAI TOWANABUT

Dr Somchai Towanabut z Tajlandzkiego Instytutu Neurologicznego kieruje krajowym zespołem ds. neurologii w Ministerstwie Zdrowia Publicznego oraz jest koordynatorem krajowym w Tajlandii i twórcą ujednoliconych certyfikatów dla ośrodków opieki w udarze mózgu w Tajlandii. Ufundował lokalną nagrodę Angels dla poprawy jakości opieki w ośrodkach udarowych.

Firas Al Kurdi
FIRAS AL KURDI

Dr Firas Al Kurdi jest dyrektorem operacyjnym w krajowym pogotowiu ratunkowym i dyrektorem medycznym Szpitala Polowego Emiratów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Priorytetem dla niego jest wysoki standard edukacji w dziedzinie postępowania w udarach mózgu wśród pracowników pogotowia ratunkowego dzięki zmniejszeniu opóźnień przed przyjęciem do szpitala i maksymalizacji leczenia w dostępnym przedziale czasu.

Ignacio Amorin Costabile
IGNACIO AMORÍN COSTÁBILE

Dr Ignacio Amorín Costábile jest neurologiem z Montevideo w Urugwaju, gdzie kieruje Narodowym Programem Zdrowia Mózgu w Ministerstwie Zdrowia Publicznego. Od 2020 r. kieruje opracowywaniem krajowego protokołu postępowania w udarach mózgu w Urugwaju, dzięki któremu wszyscy pacjenci z udarem mózgu muszą być przekazywani do najbliższego ośrodka wykonującego trombolizę.

Mai-Duy-Ton
MAI DUY TON

Prof. Mai Duy Ton kieruje Ośrodkiem Udarowym Bach Mai Stroke w Szpitalu Bach Mai oraz oddziałem udarowym i chorób naczyń mózgowych na Uniwersytecie Narodowym w Hanoi. Pod jego kierownictwem Bach Mai stał się wzorcem jakości opieki w udarach mózgu w Wietnamie. Dzięki jego doświadczeniu jest organizowana krajowa sieć udarowa.

Arvind-Sharma
ARVIND SHARMA

Dr Arvind Sharma jest starszym konsultantem w dziedzinie neurologii w Szpitalach ZYDUS. Jest profesorem neurologii, dyrektorem Brain-Heart Foundation i sekretarzem Indyjskiego Towarzystwa Udaru Mózgu; jego pasją jest poprawa i standaryzacja opieki w udarach mózgu w całych Indiach. W październiku 2022 r. dołączy do rady dyrektorów WSO.

Suman Kushwaha
SUMAN KUSHWAHA

Dr Suman Kushwaha jest profesorem neurologii w Instytucie Behawiorystyki Człowieka i Nauk Pokrewnych w Delhi, pierwszym szpitalu rządowym w Indiach, który osiągnął poziom diamentowy. Jej wysiłki na rzecz poprawy jakości opieki w udarach mózgu obejmują upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie, edukację pielęgniarek i ratowników medycznych oraz wdrożenie systemu oś-szprychy (hub-and-spoke) w udarach mózgu.

Shaji C V
SHAJI C V

Dr Shaji C V jest profesorem i kieruje oddziałem neurologii w Government T D Medical College w Alappuzha w stanie Kerala w Indiach. Działa na rzecz zmian opieki w udarach mózgu i jest ich orędownikiem; stoi za wieloma inicjatywami ukierunkowanymi na pacjentów, w tym dotyczącymi wizyt domowych i opieki paliatywnej w różnych częściach dystryktu Alappuzha.

Laureaci i nominowani do nagrody WSO Spirit of Excellence 2021

Laureaci inauguracyjnej odsłony nagród WSO Spirit of Excellence Award 2021 zostali ogłoszeni na żywo podczas Światowego Kongresu Udaru Mózgu w październiku 2021 r. Przewiń w dół, aby poznać zwycięzców i nominowanych wyróżnionych za zaangażowanie w doskonalenie opieki nad pacjentami z udarem mózgu oraz ich wyjątkowy wkład w podnoszenie standardów leczenia w szpitalach i wśród społeczności. Czytaj dalej

Ściana wyróżnień

Inicjatywa Angels z przyjemnością odznacza zdobywców nagród ESO i WSO Angels oraz nagród EMS Angels i Spirit of Excellence.