INFORMACJE OGÓLNE O OBRAZOWANIU TK

W przypadku ostrego udaru mózgu występuje duże zróżnicowanie ocen wyników badań TK. W tej części postaramy się przedstawić bardziej ustandaryzowane podejście do interpretacji zdjęcia TK, tym samym ułatwiając podejmowanie decyzji dotyczących leczenia.

obrazowanie tk