SZKOLENIE Z ZAKRESU TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ANGELS WOW

Potwierdzono, że szkolenie z zakresu tomografii komputerowej Angels WOW zwiększa czułość rozpoznawania wczesnych objawów przedmiotowych uszkodzeń o charakterze niedokrwiennym nawet o 50%. Wykorzystanie tego interaktywnego narzędzia szkoleniowego pozwoli uzyskać biegłość w zakresie interpretacji wyników badań TK oraz nauczyć się tego, jak wdrażać zestandaryzowane procedury, pozwalające doskonalić umiejętności interpretacji. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo i broszurą, które zawierają dodatkowe informacje.

NARZĘDZIE SZKOLENIOWE TK

Narzędzie szkoleniowe TK