WSKAZÓWKI DO WARSZTATÓW DOTYCZĄCYCH OBRAZOWANIA TK