INFORMACJE OGÓLNE O PODEJMOWANIU DECYZJI

Celem fazy podejmowania decyzji jest poprawa jakości i jednolitości decyzji dotyczących leczenia w fazie nadostrej, aby zapewnić pacjentom odpowiedni sposób leczenia. Docelowa liczba przypadków poddawanych leczeniu rekanalizacyjnemu może zostać przyjęta na podstawie nagród programu Angels Europejskiego Stowarzyszenia Udarowego (ESO), czyli przynajmniej 5% a docelowo 15% wszystkich niedokrwiennych udarów mózgu. 
 
W tej części zasugerowano czteroetapowe podejście do standaryzacji procesu podejmowania decyzji dotyczących leczenia w fazie nadostrej. Te 4 etapy to: Rozpoznanie, wykluczenie krwawienia, ocena nasilenia i sprawdzenie przeciwwskazań do leczenia.
 
Narzędzia w tej części mają za zadanie wzmocnić te cztery etapy poprzez prezentacje, listy kontrolne i symulacje przypadków online.  

podejmowanie decyzji