POGŁĘBIAJ I DOSKONAL swoje umiejętności

Kurs e-learningowy dotyczący zaawansowanych zabiegów podtrzymujących życie u pacjentów z udarem

Główny kurs e-learningowy edukujący w zakresie udaru dla zespołów medycznych w nagłych wypadkach.

Uruchom MODUŁY
Certyfikacja pielęgniarek zajmujących się udarem

Poszerz swoją wiedzę dotyczącą udaru mózg
i zwiększ praktyczne kompetencje w zakresie opieki nad pacjentem.

DOSTĘP DO PROGRAMU E-LEARNINGOWEGO
Narzędzie do mapowania

Skorzystaj z narzędzia do mapowania, aby zaplanować geograficzne rozmieszczenie szpitali przystosowanych do leczenia udarów w Twoim regionie.

Przeglądaj mapę
Strategia na poziomie krajowym

Dowiedz się, w jaki sposób inni udoskonalili opiekę na pacjentami z udarem w swoich krajach.

Obejrzyj materiał wideo
ODDZIAŁY LECZENIA UDARÓW ORAZ opieka udarowa

Dowiedz się, w jaki sposób zorganizować łańcuch działań w ramach opieki nad chorym z udarem i przygotować oddział leczenia udarów

PRZECZYTAJ BROSZURĘ