Strategia na poziomie krajowym

Gdy chodzi o poprawę opieki nad pacjentami z udarem na poziomie kraju, kluczowe znaczenie mają dwie strategie: decydowanie o tym, ile szpitali przystosowanych do leczenia udarów jest potrzebnych i gdzie powinny się znajdować oraz wdrażanie monitorowania jakości w celu zapewnienia, że osiągnięto wyznaczone standardy.