Przejdź do głównej treści

Osiągamy niemożliwe dzięki Inicjatywie Angels.

Portugalia
Dulce Gonçalves, Nuno Ferreira, Teresa Mesquita – Unidade AVC Centro Hospitalar Lisboa Ocidental 


 

Nasz oddział leczenia udarów przeszedł długą drogę od momentu otwarcia w 2008 roku. Po przezwyciężeniu nieuniknionych wyzwań, jakie wiążą się z realizacją każdego nowego projektu, zespół był gotowy do dalszego podnoszenia jakości swojej pracy, zaspokajania potrzeb pacjentów, a także do nadążania za szybkimi postępami w leczeniu w fazie ostrej, które nastąpiły w ostatnich latach. 

Kiedy skontaktowaliśmy się z Inicjatywą Angels, zobaczyliśmy w niej możliwość udoskonalenia interwencji w zakresie udarów mózgu w naszym szpitalu. Oprócz odświeżenia wiadomości na temat udaru mózgu i wiedzy, którą oferuje inicjatywa, przyciągnął nas fakt, że wyznacza ona mierzalne cele, co stało się zachętą dla wszystkich członków zespołu.  

Ta inicjatywa wzmocniła naszego ducha współpracy na rzecz celu, którym jest stawianie indywidualnej opieki nad pacjentem na pierwszym miejscu. Poprzez zdefiniowanie ścieżki leczenia pacjenta z udarem, a przy tym określenie z góry możliwych rozbieżności i odpowiadających im działań, Inicjatywa Angels pomogła wszystkim na każdym etapie łańcucha leczenia udaru w zdobyciu dokładnej wiedzy o tym, jaką rolę każdy z nich pełni w tym procesie. 

Już wcześniej zweryfikowaliśmy i zmodyfikowaliśmy rozmaite listy kontrolne i procedury wdrożone na oddziale leczenia udarów, przeszliśmy zatem do analizy i oceny ścieżki leczenia pacjenta, przeprowadzając symulację kodu udaru mózgu. Symulacja pozwoliła nam zidentyfikować kilka kluczowych kroków, które należało zmodyfikować w celu skrócenia czasu oczekiwania między przybyciem a rozpoczęciem zabiegu. 

Jedna z pierwszych zmian polegała na zaleceniu, aby zespół oddziału leczenia udarów spotykał się z pacjentem w momencie przyjęcia do szpitala. Zrozumieliśmy, jak ważne są powiązania pomiędzy osobami pełniącymi poszczególne role, począwszy od przyjęcia na szpitalny oddział ratunkowy, przez procedurę badania TK, aż do przyjęcia na oddział leczenia udarów. W związku z tym zaangażowaliśmy wszystkie zespoły medyczne i pielęgniarskie ze szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału leczenia udarów i oddziału radiologii w poprawę relacji i porozumienia pomiędzy wszystkimi osobami, a w rezultacie w skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia pacjenta fibrynolitykami w pracowni TK, jeśli jest to wskazane. 

 

Kiedy wszyscy walczymy o tę samą sprawę, możemy osiągnąć wyniki, które na początku wydawały nam się niemożliwe. Możemy z dumą stwierdzić, że udało nam się skrócić czas oczekiwania między przybyciem a rozpoczęciem zabiegu do rekordowych 14 minut. Kluczowe jest, aby zawsze brać pod uwagę perspektywę pacjenta, który ryzykuje istotną utratę sprawności funkcjonalnej, co z kolei odebrałoby mu niezależność i godność. 

Inicjatywa Angels pomogła nam zmienić nastawienie: zawsze myśleć o tym, jak możemy być lepsi. Dziś uważamy, że musimy wyjść za próg szpitala i rozpoczynać interwencje już w fazie przedszpitalnej, konkretnie poprzez wspólne sesje dzielenia się wiedzą z grupami strażaków, z którymi często współpracujemy. Wiedza ogółu społeczeństwa o udarze i jego identyfikacji to kolejna kwestia, którą zamierzamy poprawić poprzez udział w wydarzeniach związanych ze zdrowiem w szkołach. Wreszcie chcemy być stale gotowi do przyjmowania i leczenia pacjentów w najbardziej skuteczny sposób, co osiągniemy przez nieustanną weryfikację naszych procedur kodu udaru mózgu, niezależnie od tego, za jak „dobrych” już się uważamy. 

Czujemy, że dzięki Inicjatywie Angels i razem z nią łatwiej nam osiągać nasze cele – czyli doskonalić opiekę nad naszymi pacjentami z udarem. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software