Przejdź do głównej treści
Czechy
Angels Blog

The Butterfly Story Of Hospital Příbram

The Regional Hospital of Příbram in Czech Republic is an inspiring example of improving the quality of stroke care.
Angels team 18 listopada 2020

Motyl to wspaniałe stworzenie, które osiąga piękny wygląd dopiero po przejściu przez kilka etapów cyklu życia. Podczas różnych etapów motyl potrzebuje wystarczającej ilości składników odżywczych i materiałów, aby się rozwijać oraz wsparcia środowiska. Możemy zaobserwować w niektórych szpitalach bardzo podobny „cykl życia”. Przykład poprawy jakości opieki nad pacjentem z udarem został stwierdzony w regionalnym szpitalu Příbram w Czechach.  

Symulacja z manekinem

  Szkolenie symulacyjne z manekinem udającym pacjenta udarowego w szpitalu Příbram

Historia rozpoczęła się, gdy szpital wraz z konsultantem Angels Initiative przeprowadził dwie rundy symulacji w styczniu 2020 roku w celu poprawy opieki nad pacjentem z udarem. W oparciu o obserwacje z symulacji zespół przygotował i wprowadził plan działań w zakresie opieki nad pacjentem z udarem, aby je przećwiczyć krok po kroku w kolejnych tygodniach. Firstly, an optimization of local pre-hospital care appeared to be crucial. Modyfikacje skupiały się głównie na potrzebach i treści wcześniejszego powiadamiania, na co składa się udostępnianie informacji pomiędzy działem neurologicznym a ratownikami medycznymi przed przybyciem pacjenta udarowego do centrum leczenia udarów.

Kluczowe było spotkanie interdyscyplinarne w celu zdefiniowania ról wszystkich zaangażowanych działów: lokalnych ratowników medycznych, odziału ratunkowego, oddziałów intensywnej opieki medycznej, oddziału radiologicznego i neurologicznego oraz kierownictwa szpitala. Since then, the EMS Professionals have been pre-notifying the stroke center accordingly with structured calls containing all relevant information regarding the patients suspected for stroke, which enables the preparation of the entire stroke team and the CT scan before patient arrival. Ratownicy towarzyszą pacjentowi bezpośrednio do badania TK zaraz po przybyciu do szpitala i pozostają dostępni w przypadku dodatkowego transportu w przypadku, gdy dla pacjenta wskazane zostanie dalsze leczenie w większych kompleksowych ośrodkach leczenia udarów. Te wdrożenia znacznie skracają czas potrzebny na rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia. Dr. Jaroslav Machovský, the head of local EMS, acknowledges the cooperation: 

„Zastosowane modyfikacje znacznie uprościły i ulepszyły opiekę nad pacjentem z udarem w całym regionie. Pacjenci z udarem odnoszą największe korzyści, ponieważ specjaliści z pogotowia ratunkowego komunikują każdy przypadek bezpośrednio z neurologiem z centrum udarowego, co zwiększa jakość opieki przedszpitalnej, zwłaszcza w zakresie dalszego ukierunkowania leczenia pacjenta. Dodatkowo, skutki współpracy pogotowia ratunkowego i szpitali to wzajemne ulepszenie współpracy pomiędzy ratownikami sanitarnymi a personelem szpitalnym”.

A fundamental change also occurred as for the workload of the Emergency Department Nurses. Pielęgniarki aktywnie przyczyniają się do leczenia ostrego udaru mózgu w porównaniu z głównie rolą administracyjną, którą zajmowały wcześniej. 
Mgr. Lenka Pátková, the head nurse of Emergency department, reacts: 

„W oparciu o zalecenia pojawiające się w trakcie szkolenia symulacyjnego wprowadziliśmy szereg zmian podczas przyjmowania pacjentów z udarem. Obecnie pielęgniarki są dokładnie informowane przez neurologa o czasie przybycia pacjentów pogotowia ratunkowego. Pielęgniarki towarzyszą pacjentom bezpośrednio do badania TK, gdzie rozcieńczają środek kontrastujący i podają go pacjentowi. Ponadto spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń miało miejsce przed wprowadzeniem zmian w opiece pielęgniarskiej na ścieżce udarowej. Mgr Tereza Koláčná, doświadczona pielęgniarka z zespołu udarowego w szpitalu uniwersyteckim w Motol, podzieliła się doświadczeniem zawodowym pielęgniarek dotyczącym opieki nad pacjentem z ostrym udarem i po ostrym udarze. Te informacje następnie uzupełniono praktycznym szkoleniem, w jaki sposób prawidłowo prowadzić leczenie”

Wiele oddziałów
Multidepartment Stroke Team of Hospital Pribram                                          

Radiologists now examine stroke patients with the highest priority and play a crucial role in the diagnosis of acute stroke. Obecnie można podawać lek w pomieszczeniu do badania TK bezpośrednio po jego przeprowadzeniu. Dzięki ich obecności podczas badania obrazowego można również jasno określić i potwierdzić wytyczne dotyczące transportu wtórnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Istnieje ważny element koordynacji całego zespołu udarowego i wyboru leczenia. It is based on the right decisions of the Neurologist in charge. Dr. Helena Hlaváčová, Head of the Neurology Department, compares the results of the quality of stroke care: 

„Możemy porównać dane przed poprawą ścieżki udarowej i po jej poprawie przy wykorzystaniu krajowych raportów rejestru RES-Q. Podczas gdy średni czas podawania leczenia - tak zwany czas oczekiwania na leczenie (DTN) - kluczowy wskaźnik jakości opieki szpitalnej nad pacjentem z udarem mózgu wynosił 60 minut przed poprawą ścieżki leczenia udarów. W marcu 2020 r. po poprawie ścieżki średni DTN spadł znacząco do 21 minut. Dlatego w zaledwie kilka tygodni szpital Příbram przesunął się z ostatniego miejsca do wartości powyżej średniej w całych Czechach”. 

Wykres początkowy

Czas od przyjęcia pacjenta do wkłucia (dożylne podanie leku) w krajowym raporcie RES-Q przed poprawą ścieżki 

Wykres teraźniejszy

Czas od przyjęcia pacjenta do wkłucia (podanie dożylne) w krajowym raporcie RES-Q po poprawie ścieżki

Koszty finansowe takiego znaczącego usprawniania są niezwykle niskie – tylko jeden przyłóżkowy monitor koagulacji i jeden automatyczny wstrzykiwacz. Były to potrzebne zmiany, tj. zmiana istniejących procedur, w sposobie myślenia ludzi i w celu aktywnego udziału w leczeniu. Mamy szczęście obserwować stopniowe zmiany tego przykładowego przypadku „motyla” szpitalnego w Příbramie, gdzie znacząca poprawa jakości opieki nad pacjentem z udarem została osiągnięta po prostu dzięki chęci zmiany. Zmiany, dzięki której najwięcej korzystają pacjenci. 
 

More stories like this

Kolumbia

Mission Impassable | Telemedicine With A Twist Makes Stroke Care Accessible In Pasto

They could not build new roads that would bring acute stroke care within easier reach of the people of Pasto in southwestern Colombia, but an unorthodox solution was literally at their fingertips.
Węgry

Mátészalka Hospital Proves Its Mettle

The stroke centre at this remote hospital on the north-eastern tip of Hungary is fighting for its patients’ and its own survival with determined courage and award-winning performance.
Global

New Body Interact Case Offers Digital Simulation Training In NIHSS

The new case provides training in the use of the NIH Stroke Scale (NIHSS) to evaluate the severity of a stroke.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software