Przejdź do głównej treści

Historia motyli w szpitalu Příbram

Czechy

Motyl to wspaniałe stworzenie, które osiąga piękny wygląd dopiero po przejściu przez kilka etapów cyklu życia. Podczas różnych etapów motyl potrzebuje wystarczającej ilości składników odżywczych i materiałów, aby się rozwijać oraz wsparcia środowiska. Możemy zaobserwować w niektórych szpitalach bardzo podobny „cykl życia”. Przykład poprawy jakości opieki nad pacjentem z udarem został stwierdzony w regionalnym szpitalu Příbram w Czechach.  

Historia rozpoczęła się, gdy szpital wraz z konsultantem Angels Initiative przeprowadził dwie rundy symulacji w styczniu 2020 roku w celu poprawy opieki nad pacjentem z udarem. W oparciu o obserwacje z symulacji zespół przygotował i wprowadził plan działań w zakresie opieki nad pacjentem z udarem, aby je przećwiczyć krok po kroku w kolejnych tygodniach. Po pierwsze, ważna jest poprawa lokalnej opieki przedszpitalnej. Modyfikacje skupiały się głównie na potrzebach i treści wcześniejszego powiadamiania, na co składa się udostępnianie informacji pomiędzy działem neurologicznym a ratownikami medycznymi przed przybyciem pacjenta udarowego do centrum leczenia udarów.

Symulacja z manekinem

  Szkolenie symulacyjne z manekinem udającym pacjenta udarowego w szpitalu Příbram

Kluczowe było spotkanie interdyscyplinarne w celu zdefiniowania ról wszystkich zaangażowanych działów: lokalnych ratowników medycznych, odziału ratunkowego, oddziałów intensywnej opieki medycznej, oddziału radiologicznego i neurologicznego oraz kierownictwa szpitala. Od tego czasu ratownicy odpowiednio powiadamiają centrum leczenia udarów w ramach ustrukturyzowanych rozmów obejmujących wszystkie istotne informacje dotyczące pacjentów, u których podejrzewa się udar mózgu, co umożliwia przygotowanie całego zespołu udarowego i badania TK przed przybyciem pacjenta. Ratownicy towarzyszą pacjentowi bezpośrednio do badania TK zaraz po przybyciu do szpitala i pozostają dostępni w przypadku dodatkowego transportu w przypadku, gdy dla pacjenta wskazane zostanie dalsze leczenie w większych kompleksowych ośrodkach leczenia udarów. Te wdrożenia znacznie skracają czas potrzebny na rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia. dr Jaroslav Machovský, kierownik lokalnego pogotowia ratunkowego potwierdza wartość współpracy: 

„Zastosowane modyfikacje znacznie uprościły i ulepszyły opiekę nad pacjentem z udarem w całym regionie. Pacjenci z udarem odnoszą największe korzyści, ponieważ specjaliści z pogotowia ratunkowego komunikują każdy przypadek bezpośrednio z neurologiem z centrum udarowego, co zwiększa jakość opieki przedszpitalnej, zwłaszcza w zakresie dalszego ukierunkowania leczenia pacjenta. Dodatkowo, skutki współpracy pogotowia ratunkowego i szpitali to wzajemne ulepszenie współpracy pomiędzy ratownikami sanitarnymi a personelem szpitalnym”.

Nastąpiła również fundamentalna zmiana w odniesieniu do obciążenia pracą pielęgniarek z oddziału ratunkowego. Pielęgniarki aktywnie przyczyniają się do leczenia ostrego udaru mózgu w porównaniu z głównie rolą administracyjną, którą zajmowały wcześniej. 
Kierownik ds. Lenka Pátková, pielęgniarka pogotowia ratunkowego, reaguje: 

„W oparciu o zalecenia pojawiające się w trakcie szkolenia symulacyjnego wprowadziliśmy szereg zmian podczas przyjmowania pacjentów z udarem. Obecnie pielęgniarki są dokładnie informowane przez neurologa o czasie przybycia pacjentów pogotowia ratunkowego. Pielęgniarki towarzyszą pacjentom bezpośrednio do badania TK, gdzie rozcieńczają środek kontrastujący i podają go pacjentowi. Ponadto spotkanie poświęcone wymianie doświadczeń miało miejsce przed wprowadzeniem zmian w opiece pielęgniarskiej na ścieżce udarowej. Mgr Tereza Koláčná, doświadczona pielęgniarka z zespołu udarowego w szpitalu uniwersyteckim w Motol, podzieliła się doświadczeniem zawodowym pielęgniarek dotyczącym opieki nad pacjentem z ostrym udarem i po ostrym udarze. Te informacje następnie uzupełniono praktycznym szkoleniem, w jaki sposób prawidłowo prowadzić leczenie”

Wiele oddziałów
         Wielooddziałowy zespół udarowy szpitala Pribram                                     

Radiolodzy teraz badają pilne przypadki pacjentów z udarem i odgrywają kluczową rolę w diagnostyce ostrego udaru mózgu. Obecnie można podawać lek w pomieszczeniu do badania TK bezpośrednio po jego przeprowadzeniu. Dzięki ich obecności podczas badania obrazowego można również jasno określić i potwierdzić wytyczne dotyczące transportu wtórnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Istnieje ważny element koordynacji całego zespołu udarowego i wyboru leczenia. To właściwe decyzje neurologa prowadzącego. Dr Helena Hlaváčová, kierownik działu neurologicznego, porównuje wyniki jakości opieki nad pacjentem z udarem: 

„Możemy porównać dane przed poprawą ścieżki udarowej i po jej poprawie przy wykorzystaniu krajowych raportów rejestru RES-Q. Podczas gdy średni czas podawania leczenia - tak zwany czas oczekiwania na leczenie (DTN) - kluczowy wskaźnik jakości opieki szpitalnej nad pacjentem z udarem mózgu wynosił 60 minut przed poprawą ścieżki leczenia udarów. W marcu 2020 r. po poprawie ścieżki średni DTN spadł znacząco do 21 minut. Dlatego w zaledwie kilka tygodni szpital Příbram przesunął się z ostatniego miejsca do wartości powyżej średniej w całych Czechach”. 

Wykres początkowy

Czas od przyjęcia pacjenta do wkłucia (dożylne podanie leku) w krajowym raporcie RES-Q przed poprawą ścieżki 

Wykres teraźniejszy

Czas od przyjęcia pacjenta do wkłucia (podanie dożylne) w krajowym raporcie RES-Q po poprawie ścieżki

Koszty finansowe takiego znaczącego usprawniania są niezwykle niskie – tylko jeden przyłóżkowy monitor koagulacji i jeden automatyczny wstrzykiwacz. Były to potrzebne zmiany, tj. zmiana istniejących procedur, w sposobie myślenia ludzi i w celu aktywnego udziału w leczeniu. Mamy szczęście obserwować stopniowe zmiany tego przykładowego przypadku „motyla” szpitalnego w Příbramie, gdzie znacząca poprawa jakości opieki nad pacjentem z udarem została osiągnięta po prostu dzięki chęci zmiany. Zmiany, dzięki której najwięcej korzystają pacjenci. 
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software