Przejdź do głównej treści
Hiszpania
Angels Blog

Cordoba | The Power Of Teamwork In Stroke Care

By sharing their story this hospital want to give others the confidence to treat stroke, and encourage them to follow in their steps.
Angels team 26 sierpnia 2021

Kiedy były współpracownik doznał udaru mózgu i nie otrzymał leczenia w odpowiednim czasie, był to punkt zwrotny dlaszpitalaCruz Roja w Cordobie. Ich droga w kierunku dołączenia do sieci udarowej w ich regionie rozpoczęła się od rozmowy z konsultantką Angels, Alicią Arjona…

" "

Praca w szpitalu oznacza, że każdego dnia widzi się pacjentów z różnymi objawami i dolegliwościami. Pandemia spowodowała jeszcze większy wzrost liczby pacjentów, z których wielu nie udało się uratować. Jak postępować, jeśli pacjent trafi do szpitala z osobliwym rodzajem udaru mózgu? Co robić jeśli lokalny szpital nie jest przystosowany do stawiania diagnozy i skutecznego leczenia takich pacjentów?

Jak postępować gdy, co gorsza, ten pacjent to ktoś, kogo znasz osobiście, na przykład kolega? Czy to doświadczenie złamałoby Twojego ducha lub zmotywowało Cię do zmiany? W przypadku szpitala Cruz Roja w Cordobie (HCRC) doświadczenie to doprowadziło do nowego początku.

Świeżo emerytowany lekarz ze szpitala zgłosił się na izbę przyjęć, informując, że od kilku godzin nie czuje się dobrze. Obecni lekarze pomylili objawy z zawrotami głowy, które często przypominają udar mózgu, i w dodatku powiązali swoją diagnozę z wcześniejszą historią migotania przedsionków u tego pacjenta. Pozostał w szpitalu pod obserwacją i opieką. Kiedy później upadł podczas próby chodzenia, postanowili zabrać go do pracowni tomografii komputerowej i tam odkryli zawał mózgu. Niestety, w tym momencie było już za późno, aby w jakikolwiek sposób mu pomóc.

Procedury postępowania w przypadku udaru mózgu w Cordobie i w całej Andaluzji stanowią, że udary mózgu należy leczyć w publicznych szpitalach, które należą do sieci udarowej. W Cordobie znajduje się jeden z tych szpitali — kompleksowy ośrodek — i jeśli do któregokolwiek z innych szpitali w mieście trafi chory z udarem mózgu, wówczas obrazy tomografii komputerowej są wysyłane do tego ośrodka w celu uzyskania dalszych instrukcji i przeniesienia pacjenta.

Ale Cordoba to duże miasto ze znaczną populacją, które posiada tylko jeden ośrodek udarowy. Dlatego pomimo bycia w epicentrum pandemii, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej prowadzony przez dr. Noelię Munoz oraz Oddział Neurologii prowadzony przez dr. Roberto Valverde z HCRC postanowiły rozpocząć leczenie chorych z udarem mózgu i wdrożyć formalny kod udarowy.

Zaprosili regionalną konsultantkę Angels, Alicię Arjona, do przeprowadzenia burzy mózgów dotyczącej rozwiązań i kolejnych etapów do wdrożenia w swoich protokołach. Następnie zebrali razem cały personel szpitala, niezależnie od pełnionej funkcji, aby ogłosić cel — gdy zacznie przybywać nowa grupa pacjentów, każdy powinien posiadać niezbędne informacje, aby rozpoznać udar mózgu i wiedzieć, jak postępować.

" "Powołano interdyscyplinarną grupę roboczą o nazwie „Zespół udarowy”. „Naprawdę zrozumieli siłę pracy zespołowej w opiece nad pacjentami z udarem mózgu” — mówi Alicia Arjona. „Włączyli wszystkich w szpitalu w rozwój ścieżki udarowej i szkolenia. Zespół pracował, aby wszyscy zrozumieli, że są istotną częścią tej podróży”.

Zespół rozwinął ducha doskonalenia i współpracy. Dr Munoz i dr Valverde starannie zorganizowali szkolenia, w które mogliby zaangażować się wszyscy bez łamania jakichkolwiek zasad BHP i dystansu społecznego.

Przez kilka dni w maju przekazali personelowi informacje na temat prawidłowej klasyfikacji, nadostrej fazy, oceny neurologicznej wg NIHSS i najlepszych praktyk w opiece nad pacjentami po ostrym udarze mózgu. Wybrali ambitny cel: 25-minutowy czas oczekiwania między przybyciem pacjenta a rozpoczęciem leczenia; rozwieszono plakaty z Helsinek w celu rejestrowania danych i rozpoczęto stosowanie list kontrolnych w ramach protokołu działania.

Współpracując z Angels, przeprowadzili również symulacje składające się z dwóch różnych scenariuszy — dla chorych z udarem mózgu z ujemnym wynikiem w kierunku Covid-19, z udziałem zespołu pogotowia ratunkowego, i dla chorych z udarem mózgu z podejrzeniem Covid-19, którzy sami przybyli do szpitala.

Do maja tego roku szpital Cruz Roja z powodzeniem wyleczył pierwszych 10 chorych z ostrym udarem mózgu. Leczenie odbywa się w pracowni tomografii komputerowej, z uprzednio przygotowaną Torbą udarową, a cały zespół udarowy regularnie planuje spotkania monitorujące jakość w celu zidentyfikowania barier i dalszej poprawy. 

Chorzy z udarem mózgu są nadal hospitalizowani na OIOM-ie, ponieważ liczba pacjentów z Covid-19 nie pozwoliła im przydzielić łóżek do specjalistycznego oddziału udarowego. Pozostaje to jednak ich celem, który są gotowi zrealizować, gdy tylko pozwoli na to pandemia. 

Inicjatywa nie tylko wzmocniła więzi między sanitariuszami w szpitalu, lekarzami oddziału ratunkowego, lekarzami OIOM-u, członkami zespołu pogotowia ratunkowego, pielęgniarkami, neurologami, administratorami danych pacjentów i radiologami w celu osiągania lepszych wyników leczenia chorych z udarem mózgu, ale też szpital przyjął ideologię Angels i zrozumiał znaczenie wspólnoty. Dzieląc się swoją historią, chcą przekazać innym pewność siebie w leczeniu chorych z udarem mózgu i zachęcić ich do pójścia w ich ślady.

Dr Noelia Munoz mówi: „Kampania Angels pomogła nam we wdrożeniu zmiany kulturowej, aż dobre zmieni się w lepsze, a lepsze zmieni się w najlepsze. Łańcuch jest tylko tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo... Tak sam jest w przypadku łańcucha postępowania z chorymi z udarem mózgu i leczenia ich w szpitalu.”

„Głęboko wierzymy w łańcuch przetrwania: odnosi się do szeregu działań, które prawidłowo wykonane zmniejszają śmiertelność związaną z tymi pilnymi interwencjami wykonywanymi przez ludzi. Musi być zmaksymalizowany i zoptymalizowany, aby jakość życia również została uwzględniona w przeżyciu.

„Dziękujemy pacjentom za codzienne życiowe lekcje. To właśnie chory z udarem mózgu dał nam możliwość zmiany naszego życia, bardziej niż możliwość samego ratowania chorych z udarem mózgu. Dzięki niemu [pacjentowi] jesteśmy teraz zaangażowani w ten cudowny projekt”.

 

More stories like this

Kolumbia

Mission Impassable | Telemedicine With A Twist Makes Stroke Care Accessible In Pasto

They could not build new roads that would bring acute stroke care within easier reach of the people of Pasto in southwestern Colombia, but an unorthodox solution was literally at their fingertips.
Węgry

Mátészalka Hospital Proves Its Mettle

The stroke centre at this remote hospital on the north-eastern tip of Hungary is fighting for its patients’ and its own survival with determined courage and award-winning performance.
Global

New Body Interact Case Offers Digital Simulation Training In NIHSS

The new case provides training in the use of the NIH Stroke Scale (NIHSS) to evaluate the severity of a stroke.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software