Przejdź do głównej treści

Świadczenie doskonałej opieki w Leiria

Portugalia
Autor: Diana Oliviera

Centrum Medyczne w Leiria

Przez kilka lat wdrożenie najlepszych praktyk w leczeniu pacjentów z udarem, z dostępem do odpowiednich zasobów ludzkich i materialnych pozwalających na zapewnienie leczenia przez całą dobę, pozostawało priorytetem Centrum Medycznego w Leiria. W przypadku takich pacjentów priorytetową rzeczą jest dostęp do obrazowania metodą TK, które pozwala szybko zdecydować o wdrożeniu leczenia fibrynolitykami.

Nasza współpraca ze Szpitalem i Uniwersyteckim Centrum w Coimbrze i wykorzystanie osiągnięć telemedycyny pozwala nam także podejmować szybkie decyzje o zastosowaniu leczenia wewnątrznaczyniowego jeszcze na etapie transportowania pacjentów.

Od odpowiedniego leczenia udaru zależy jakość życia każdego pacjenta i pracownicy służby zdrowia zdają sobie sprawę z konieczności zapewnienia optymalnych warunków. W związku z tym kluczową rzeczą jest ustandaryzowanie procedur i praktyk angażujących cały zespół interdyscyplinarny przy uwzględnieniu najnowszych wskazówek i dowodów naukowych.

Najważniejszym partnerem do osiągnięcia tego celu jest Inicjatywa Angels, która zapewnia narzędzia pomagające zespołom udarowym pogłębić wiedzę, jak również ocenić i udoskonalić obecne praktyki, i w konsekwencji uzyskać lepsze wyniki leczenia. Propozycja partnerstwa z Inicjatywą Angels pojawiła się w 2018 roku, kiedy doktor Marta Goja, wówczas lekarka pracująca na tym oddziale, ogłosiła ją zespołowi.

Oddział leczenia udarów nie ma lepszego sposobu na wykonanie pierwszego kroku niż omówienie posiadanej już wiedzy na temat leczenia pacjentów z tą chorobą. Wszystkim pielęgniarkom i lekarzom w zespole zaproponowano odbycie kursu e-learningowego dostępnego na stronie internetowej Angels oferującego Certyfikację pielęgniarek oddziału leczenia udarów. Kurs ten składa się z 20 modułów i ma formę samouczka pozwalającego pogłębić wiedzę i wzmocnić praktyczne umiejętności opieki nad pacjentami z udarem. Obejmuje on między innymi takie zagadnienia jak patofizjologia, różne powiązane schorzenia medyczne, czynniki ryzyka, opieka w nagłych przypadkach i rehabilitacja.

Oprócz rozpoczęcia nauki online, zaplanowano także wewnętrzne szkolenie w oparciu o moduły kursu Certyfikacji pielęgniarek oddziału leczenia udarów, które dałoby możliwość przeprowadzenia dyskusji, wymiany doświadczeń i rozwiania wszelkich wątpliwości z lekarzami i pielęgniarkami. Doświadczenie to umożliwiło nam opracowanie strategii pozwalających szybko udoskonalić postępowanie w leczeniu pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym. Spotkania przyniosły też każdemu z nas dodatkową wartość, zwłaszcza poprzez wzmocnienie spójności zespołu i skupienie się na zapewnieniu doskonałej jakości leczenia.

Powszechną praktyką naszego zespołu stało się przekazywanie nowej wiedzy zdobytej podczas różnych szkoleń i kongresów na temat udaru mózgu, dzięki czemu wszyscy mogą się zapoznać z najnowszymi najlepszymi praktykami zgodnymi z krajowymi i międzynarodowymi zaleceniami.

Fachowy personel naszego oddziału intensywnej opieki, który obecnie obejmuje także 8-łóżkowy oddział leczenia udarów, widzi w Inicjatywie Angels wiodącego partnera w planowaniu i wdrażaniu strategii nastawionych na doskonalenie leczenia pacjentów z udarem, nie tylko ze względu na jakość szkolenia, lecz również ze względu na ciągłą dostępność Konsultantki Angels, doktor Claudii Queiroga.

Naszym priorytetem na najbliższą przyszłość jest monitorowanie leczenia zapewnianego wszystkim pacjentom przewijającym się przez oddział poprzez uczestnictwo w różnych projektach promowanych przez Inicjatywę Angels (RES-Q oraz QASC) oraz identyfikowanie barier i trudności pojawiających się w tym procesie, mając na uwadze nieustanne doskonalenie jakości opieki. Z pewnością osiągniemy lepsze wyniki w postaci mniejszej zachorowalności i śmiertelności pacjentów oraz zależności po przebytym udarze.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software