Przejdź do głównej treści

Ogromny Postęp Szpitala w Moskwie

Federacja Rosyjska
Szpital Kliniczny V.V. Veresaev


Można powiedzieć, że Szpital Kliniczny V.V. Veresaev (wcześniej znany jako Miejski Szpital Kliniczny Nr 81) przeszedł jedną z najbardziej imponujących transformacji, których byliśmy świadkiem w Inicjatywie Angels Europe. 

Szpital znajduje się na północy Moskwy i ze względu na położenie geograficzne, zawsze musiał obsługiwać kilka dzielnic i dużą liczbę ludności. W wyniku przebudowy sąsiednich dzielnic, ich populacja znacznie wzrosła i tym samym liczba pacjentów, którzy zgłaszają się do tego szpitala. Według ostatnich szacunków, szpital obecnie świadczy usługi około jednemu milionowi z prawie 13 milionów mieszkańców Moskwy i leczy 1400 pacjentów z udarem rocznie.

Zespół udarowy Szpitala Klinicznego V.V. Veresaev w akcji

Gdy szpital po raz pierwszy zaangażował się w inicjatywę w 2017 roku, sześć lat po otwarciu pierwszego Oddziału Leczenia Udarów (ang. Stroke Unit, SU), średni wskaźnik rekanalizacji wynosił około 3% rocznie. We współpracy z państwowym programem szpital wprowadził wiele niezbędnych ulepszeń. Główne punkty państwowego programu obejmują przestrzeganie wytycznych państwowych, certyfikację Oddziału Leczenia Udarów, dostawę nowego sprzętu, edukację medyczną na poziomie państwowym i zwiększenie budżetu.

Wydajność i wyniki szpitala zaczęły się jednak gwałtownie poprawiać, gdy dr Andrey Seropegin, ordynator Oddziału Leczenia Udarów rozpoczął stosowanie środków, które znacząco wykraczały poza te stosowane przez inne szpitale.

dr Andrey Seropogin


W ciągu trzech lat od rozpoczęcia współpracy z Inicjatywą Angels, dr Seropegin niemal całkowicie zmienił sposób zarządzania kierowanym przez siebie Oddziałem Leczenia Udarów, sposób szkolenia członków swojego zespołu, a także sposób obsługi pacjentów z udarem od momentu przyjęcia do szpitala do momentu oceny podczas wypisu. 

W przypadkowej kolejności niektóre z tych udoskonaleń przedstawiały się następująco:

  • ścieżka bezpośrednio do TK w przypadku pacjentów z podejrzeniem udaru, a następnie leczenie podczas TK w razie braku przeciwwskazań; 
  • stosowanie torby udarowej do przechowywania wszystkich leków i przedmiotów istotnych w przypadku leczenia pacjentów z udarem;
  • wprowadzenie naklejek dla pacjentów z udarem w celu szybkiej identyfikacji statusu i potrzeb pacjenta w fazie podostrej;
  • regularne warsztaty edukacyjne dotyczące podejmowania decyzji, obrazowania TK i scenariuszy klinicznych dla specjalistów z Oddziału Leczenia Udarów;
  • ukończenie wirtualnej symulacji wypadków Body Interact jako obowiązkowy krok do obsługi rzeczywistych nagłych wypadków przez zespół multidyscyplinarny;
  • cykliczny udział w Centrum Symulacji Udaru w Brnie, w Czechach, przez lekarzy i pielęgniarki, którzy później dzielą się swoimi wnioskami z innymi współpracownikami;
  • plakaty przedstawiające przeciwwskazania do leczenia na SOR i na Oddziale Leczenia Udarów

Udoskonalenia w Szpitalu Klinicznym V.V. Veresaev


Znaczące zmiany w zachowaniu przynoszą znaczące zmiany w osiąganych rezultatach. Mówiąc anegdotycznie, Oddział Leczenia Udarów ma wiele znakomitych historii, na przykład gdy siedmiu pacjentów z udarem przybyło do szpitala jednocześnie, a zespół był w stanie przeprowadzić rekanalizację u czterech z nich w tym samym czasie dzięki udoskonaleniu przepustowości i ścieżki postępowania. 

Pod kierownictwem dr. Seropegina Oddział Leczenia Udarów rozwinął się w Kompleksową Jednostkę Leczenia Udarów i część Moskiewskiej Sieci Udarowej (jeden z zaledwie dziewięciu szpitali, które mogą wykonywać trombektomię) od 2019 r. Całkowity wskaźnik rekanalizacji wzrósł czterokrotnie od 2017 r. – od około 3% do 12,7%.

Cały ten postęp zawdzięczamy gotowości dr. Seropegina do wprowadzenia zmian. Jest on otwartym i postępowym liderem bardzo zmotywowanego Zespołu Udarowego” – stwierdziła Konsultantka Inicjatywy Angels, Maria Koneva. 

Zachęcanie do wprowadzenia zmian nigdy nie jest łatwym zadaniem. Zawsze łatwiej jest utrzymać dotychczasowy stan rzeczy, zamiast radzić sobie ze wszystkimi zadaniami, wyzwaniami i oporem, jakie wiążą się ze zmianami. Biorąc pod uwagę nagły wzrost liczby obsługiwanej ludności, historia Szpitala Klinicznego V.V. Veresaev mogła wyglądać zupełnie inaczej. Osiągnął on jednak wyższy poziom i teraz może podarować drugą szansę na życie jeszcze większej liczbie pacjentów. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software