Przejdź do głównej treści

Doskonalenie komunikacji między pacjentem a lekarzem

Europa
Porozumienie na Rzecz Walki z Udarem w Europie (Stroke Alliance for Europe, SAFE)

Owocna współpraca pomiędzy SAFE i Inicjatywą Angels pomaga doskonalić komunikację na linii pacjent - lekarz

SAFE może poszczycić się tym, że w 2019 roku, czyli już drugi rok z rzędu, aktywnie współpracowała z Inicjatywą Angels, a w ramach tego partnerstwa osoby, które przeżyły udar mózgu zyskały wsparcie uwzględniające perspektywę pacjenta oraz miały możliwość dostępu do informacji opartych na dowodach naukowych i ukierunkowanych na pacjenta w najbardziej potrzebnym im momencie: czyli na oddziale udarowym.

Realizacja tego wspólnego projektu rozpoczęła się w maju 2018 roku, równolegle w następujących dwunastu krajach europejskich: Hiszpania, Serbia, Polska, Czechy, Łotwa, Chorwacja, Macedonia, Grecja, Ukraina, Gruzja, Węgry i Turcja. W 2019 roku projekt poszerzył się o kolejne kraje, dzięki czemu te ważne informacje trafiły także do pacjentów na Słowacji, Cyprze i we Francji.

Dzięki Inicjatywie Angels, w wybranych szpitalach w tych krajach pacjenci udarowi i ich opiekunowie mogą uzyskać informacje na temat udaru oraz ważnych kolejnych kroków na drodze do wyzdrowienia. Materiały ukierunkowane na pacjenta składają się z pięciu broszur omawiających szeroki zakres zagadnień. W broszurach podano dane kontaktowe krajowych, regionalnych i miejscowych organizacji działających na rzecz osób po udarze i ich opiekunów, do których pacjenci i opiekunowie mogą zgłosić się po dalsze wsparcie w kolejnych miesiącach i latach po udarze. Informacje do broszur zostały dostarczone dzięki uprzejmości Brytyjskiego Towarzystwa Udarowego, po czym zostały one przetłumaczone na wszystkie języki, w których realizowany był projekt, przy zastosowaniu standardowych procedur postępowania z informacjami dla każdego tłumaczenia.

Cele Inicjatywy Angels, czyli poprawa wyników leczenia udaru, ratowanie życia i ograniczenie długoterminowej niesprawności, pokrywają się z celami SAFE, dzięki czemu nasza współpraca do chwili obecnej jest niezwykle owocna. Już teraz obserwujemy pozytywny wpływ projektu SAFE Angels na komunikację pomiędzy pracownikami służby zdrowia a pacjentami. Dzięki obszernym informacjom zawartym w broszurach, pacjenci są w stanie dokładniej zrozumieć swoją chorobę i aktywniej zaangażować się w proces decyzyjny dotyczący jej leczenia a tym samym uzyskać lepsze wyniki”. - powiedziała Jelena Misita, koordynator projektu z ramienia SAFE.

Na podstawie informacji zwrotnych od pacjentów i lekarzy ze szpitali objętych tym projektem, w 2019 roku SAFE zmieniła format broszur, wydając zbiór wszystkich pięciu broszur w jednej specjalnie zaprojektowanej teczce. Tytuł zbioru broszur to „Przeżyć udar”, a na teczce podano numer ISBN dla każdej wersji językowej. Wszystkie broszury są własnością intelektualną Brytyjskiego Towarzystwa Udarowego i zostały przetłumaczone zgodnie z jego zasadami standaryzacji i korekty, co daje gwarancję, że pacjenci po udarze, ich rodziny oraz opiekunowie otrzymują aktualne materiały o wysokiej jakości.

Więcej informacji na temat projektu SAFE Angels i materiałów dla pacjentów znajduje się na stronie www.safestroke.eu.
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software