Przejdź do głównej treści
Portugalia
Angels Blog

Ćwiczenie czyni mistrza

Treating patients in the CT room has helped this Portuguese hospital cut their treatment time by about 30 minutes.
Angels team 21 listopada 2019

Jedną z korzyści płynących z Inicjatywy Angels jest ciągłe doskonalenie leczenia udaru mózgu poprzez optymalizację procedur szpitalnych osiąganą dzięki specjalnym szkoleniom i kształceniu w oparciu o wytyczne ESO dotyczące najlepszej praktyki klinicznej.

W listopadzie 2016 r. odwiedziła nas konsultantka Angels odpowiedzialna za Portugalię, Profesor Cláudia Queiroga, której celem było zaprezentowanie projektu i zdobycie informacji na temat realiów w szpitalu Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), co miało nam pozwolić na znalezienie zbieżnych punktów, które najlepiej służyłyby pacjentom i fachowemu personelowi tej instytucji.

Projekt Angels opiera się na założeniu Europejskiego Stowarzyszenia Udarowego (ESO), że wszyscy pacjenci udarowi powinni otrzymywać taki sam standard leczenia, niezależnie od tego, w jakim miejscu Europy żyją.

Stosując się do wizji europejskiej, zespół leczenia udaru mózgu ze szpitala CHUA uzgodnił z konsultantką Angels, że określi cele, będzie prowadzić ciągłą ocenę i zrealizuje kilka symulacji Kodu leczenia udaru mózgu, podczas których oceni wszystkie procedury oraz czas ich trwania, po czym zorganizuje interdyscyplinarną dyskusję zespołową, w której udział weźmie personel medyczny, pielęgniarki i technicy.

W konsekwencji tych działań doszło do realizacji kilku unikalnych zajęć szkoleniowych, przy czym pierwsze przeprowadzono we współpracy z doktorem Jaime Pamplona z Centro Hospitalar Lisboa Central – São José Hospital i dotyczyły „Badań obrazowych w ramach leczenia udaru mózgu” – spotkali się na nich specjaliści z oddziałów udarowych oraz radiologicznych, a ich zadaniem było doprecyzowanie kluczowej roli badań obrazowych w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia i sposobu postępowania. Byliśmy także zaangażowani w szkolenie z zakresu opieki przedszpitalnej prowadzone dla regionalnych jednostek straży pożarnej w celu zapoznania się z koncepcjami i podejściami, jak również w szkolenie z Kodu leczenia udaru mózgu prowadzone dla krajowych zespołów ratunkowych w celu zoptymalizowania szybkiego i prawidłowego kierowania pacjentów udarowych. 

Podczas innego szkolenia wykorzystaliśmy narzędzia udostępniane przez Angels, takie jak oprogramowanie Body Interact, co pozwoliło nam zorientować się w podejściu innych zespołów z różnych szpitali, przy zwróceniu szczególnej uwagi na interakcję i omówienie przypadków. 


 
Dzięki wsparciu Inicjatywy Angels opracowaliśmy protokół ciągłego monitorowania oraz interdyscyplinarne i krzyżowe zajęcia szkoleniowe uwzględniające realia szpitala CHUA oraz konkretne, najnowsze i najlepsze międzynarodowe praktyki kliniczne. Teraz nasz zespół medyczny oraz pielęgniarski zwracają większą uwagę na czas oraz konieczność prowadzenia dokumentacji. Rozpoczęliśmy porządkowanie danych od zebrania informacji na temat czasu oczekiwania między przybyciem a rozpoczęciem zabiegu oraz czasu poświęconego na podejmowanie decyzji, które wpisuje się do tabeli dostępnej dla wszystkich lekarzy zaangażowanych w Kod leczenia udaru mózgu, a ostatnio zaczęliśmy wprowadzać nasze dane do rejestru RES-Q. 

Największą zmianą wdrożoną od momentu rozpoczęcia współpracy z Angels było rozpoczęcie leczenia pacjentów w pracowni tomografii komputerowej, do której w torbie udarowej dostarczane są wszystkie materiały niezbędne do zrealizowania Kodu leczenia udaru mózgu, co istotnie skróciło nasz czas oczekiwania między przybyciem a rozpoczęciem zabiegu o około 30 minut.

Wkład Inicjatywy Angels odegrał zasadniczą rolę w przeszkoleniu fachowego personelu, poprawieniu jakości dokumentacji i wdrożeniu nowego podejścia, co przekłada się na lepszą organizację, jakość leczenia i motywację zespołu. GRATULACJE DLA PROJEKTU ANGELS.

More stories like this

Kolumbia

Mission Impassable | Telemedicine With A Twist Makes Stroke Care Accessible In Pasto

They could not build new roads that would bring acute stroke care within easier reach of the people of Pasto in southwestern Colombia, but an unorthodox solution was literally at their fingertips.
Węgry

Mátészalka Hospital Proves Its Mettle

The stroke centre at this remote hospital on the north-eastern tip of Hungary is fighting for its patients’ and its own survival with determined courage and award-winning performance.
Global

New Body Interact Case Offers Digital Simulation Training In NIHSS

The new case provides training in the use of the NIH Stroke Scale (NIHSS) to evaluate the severity of a stroke.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software