Przejdź do głównej treści
Bułgaria
Angels Blog

Pierwszy krok

The first step has become a confident stride towards a better quality of life for stroke patients in the Kardzhali district. 
Angels team 12 września 2019

Istotna zmiana często zaczyna się od wykonania małego kroku poza strefę komfortu. Nigdy nie wiemy, w jakim kierunku pójdziemy, czy napotkamy na trudności albo jak wiele będziemy musieli z siebie dać. Wszystko, co mamy to pasja i cel ostateczny, który wytycza nam drogę.

Doktor Anna Stoyanova i doktor Dilyana Doncheva ze Szpitala w Chaskowie

W Bułgarii nadal istnieje wiele regionów bez szpitali zapewniających leczenie pacjentom z udarem niedokrwiennym w fazie nadostrej. 

Do niedawna sytuacja taka miała także miejsce w okręgu Chaskowo, w którym około 240 000 osób nie miało możliwości poddania się szybkiemu leczeniu metodą rekanalizacji w razie doznania udaru niedokrwiennego. Pod koniec 2017 roku neurolodzy ze Szpitala w Chaskowie wraz z kolegami ze szpitalnego oddziału ratunkowego i oddziału intensywnej terapii podjęli decyzję, że musi to ulec zmianie i wykonali pierwszy krok.

Zadanie stojące przed tym szpitalem z pewnością nie należało do łatwych, nawet z logistycznego punktu widzenia – oddział neurologiczny znajdował się kilka kilometrów od oddziału ratunkowego, tomografu do badań TK i oddziału intensywnej terapii. Po wielu rozmowach między różnymi jednostkami szpitala i przy wsparciu dyrekcji opracowano nowy protokół wewnątrzszpitalny. W dalszej kolejności odbyły się spotkania z zespołami stacji pogotowia ratunkowego.

Pierwszy kwalifikujący się do leczenia pacjent z udarem niedokrwiennym został poddany leczeniu już w grudniu 2017 roku. Wynik był pozytywny i zespół nadal śmiało zmierzał ku optymalizacji leczenia swoich pacjentów z udarem mózgu.

Kolejnym krokiem był udział trzech lekarzy w serii narodowych forów i szkoleniu w ośrodku symulacji w Szpitalu Uniwersyteckim św. Anny w Brnie, w Czechach, jak również wymiana doświadczeń w Szpitalu Uniwersyteckim św. Anny w Sofii. Zdobyta wiedza dała zespołowi udarowemu ze szpitala w Chaskowie poczucie pewności i zaledwie rok po przeprowadzeniu pierwszego zabiegu rekanalizacji stał się on w pełni funkcjonującym ośrodkiem leczenia udarów, gotowym służyć mieszkańcom regionu.  

***

W 2018 roku fala motywacji do optymalizacji leczenia udarów zaczęła też docierać do najbardziej na południe wysuniętego okręgu Bułgarii, mianowicie do okręgu Kyrdżali. Ten położony między okręgiem Chaskowo a Grecją region zamieszkuje ponad 150 000 ludzi, którzy wcześniej nie mieli łatwego dostępu do leczenia metodą rekanalizacji. 

Doktor Yordan Karaivanov, kierownik Oddziału Neurologicznego, Szpital im. dr Atanasa Dafovskiego, Kyrdżali Skłoniło to doktora Yordana Karaivanova, kierownika Oddziału Neurologicznego w Szpitalu im. dr Atanasa Dafovskiego, do podjęcia próby zainspirowania zmiany w obwodzie Kyrdżali. Kierownictwo szpitala, reprezentowane przez profesora doktora Todora Cherkezova, w pełni go popierało i wspólnie wykonali pierwsze kroki. 

W lutym 2018 roku zorganizowali w szpitalu duże interdyscyplinarne spotkanie, na które zaprosili czołowych specjalistów z innych szpitali, prosząc ich o podzielenie się doświadczeniem w leczeniu udaru mózgu. Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie i zmotywowało wszystkie oddziały do aktywnego włączenia się w ten proces. Doktor Karaivanov wie, że w leczeniu udaru mózgu liczy się każda minuta, dlatego też nalegał na konieczność wprowadzenia systemu szpitalnego pozwalającego zawiadamiać oddziały zaangażowane w leczenie pacjentów z udarem o przyjęciu pacjenta potencjalnie kwalifikującego się do leczenia.

Szkolenie zespołów ze stacji pogotowia ratunkowego w regionie Kyrdżali

W połowie marca 2018 roku opracowano system i zespół szpitalny chciał sprawdzić, czy będzie on działał. Przy współpracy zespołu z Inicjatywy Angels przeprowadzono symulację udaru, która dodała zespołowi pewności w oczekiwaniu na pierwszego pacjenta kwalifikującego się do leczenia. Taki pacjent został przywieziony kilka tygodni później i doktor Karaivanov mógł przeprowadzić leczenie. Niedługo potem pojawił się drugi i trzeci pacjent, i wszyscy oni otrzymali drugą szansę na życie. 

Symulacja leczenia pacjenta z udarem w Szpitalu im. dr Atanasa Dafovskiego w Kyrdżali

Doświadczenie to zmotywowało zespół do dalszych wysiłków, aby nie został pominięty żaden kwalifikujący się do leczenia pacjent z okręgu Kyrdżali. Doktor Atanas Mitkov, dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Kyrdżali, i główna asystentka medyczna, Daniela Delcheva, współpracują z doktorem Karaivanovem oraz z zespołem Angels nad organizacją zakrojonego na szeroką skalę szkolenia dla zespołów karetek ratunkowych dotyczącego postępowania z pacjentem, który potencjalnie mógł doznać udaru. W ciągu 3 dni przeszkolono ponad 100 pierwszych uczestników ze wszystkich oddziałów z okręgu Kyrdżali.

Jak się okazało, pierwszy krok przeistoczył się w śmiały skok w kierunku zapewnienia lepszej jakości życia pacjentom z udarem mózgu w okręgu Kyrdżali. 

Prowincja Płowdiw leży w środkowo-południowej Bułgarii i graniczy z okręgami Chaskowo i Kyrdżali, ale jest gęściej zaludniona i posiada prawie 700 000 mieszkańców. Mieści się w niej również największy szpital w Bułgarii - Szpital Uniwersytecki św. Georgi. 

Profesor Penka Atanasowa, dr n. med., kierownik Kliniki Neurologicznej, Szpital Uniwersytecki św. Jerzego, Płowdiw

Misja profesor Penki Atanasowej, która chciała udoskonalić ścieżkę leczenia udaru mózgu w tym szpitalu, również nie należała do łatwych. Jej motywacja oraz przekonanie, że jeśli uda się pomyślnie ukończyć to zadanie, region zyska istotne korzyści, skłoniły ją do zorganizowania licznych spotkań w szpitalu. 

Profesor Atanasowa jest neurologiem specjalizującym się w udarze mózgu i była osobiście zaangażowana w szkolenie dużej liczby personelu ratunkowego z zakresu postępowania z pacjentami, którzy potencjalnie mogli doznać udaru mózgu. Niemniej jednak, profesor uważa, że jakość leczenia powinna być nadrzędna w stosunku do liczby pacjentów, dlatego też dba o to, by jej zespół był zawsze dobrze wyszkolony i posiadał aktualną wiedzę na temat najnowszych zaleceń międzynarodowych i najlepszych praktyk. 

Od momentu dołączenia do sieci Inicjatywy Angels wyznaczyła ona trzech przedstawicieli szpitala do odbycia wizyty w szkoleniowym ośrodku symulacji leczenia udaru mózgu w Szpitalu Uniwersyteckim św. Anny w Brnie, a także inne trzy osoby do odbycia szkolenia z zespołem z Kliniki Neurologicznej Szpitala Uniwersyteckiego św. Anny w Sofii – podobnie jak ich koledzy po fachu ze szpitala w Chaskowie.

Najbardziej znaczącą zmianą było jednak wdrożenie monitorowania jakości za pomocą rejestru RES-Q, obejmującego wszystkich pacjentów z udarem, którzy zostali przyjęci do kliniki. Zmiana ta prawie od razu przyniosła pozytywne rezultaty – w czasie krótszym niż jeden rok Szpital Uniwersytecki św. Jerzego uplasował się w pierwszej dziesiątce najbardziej aktywnych szpitali w kraju, działających na rzecz optymalizacji leczenia pacjentów z udarem mózgu.

W przypadku każdego z tych fachowców pierwszy krok, niezależnie od tego, jak bardzo trudny, prowadził do osiągnięcia satysfakcji płynącej z bycia naocznym świadkiem pewnych „cudów”, jak również z realizacji zawodowego obowiązku, a także poprawy życia wielu rodzin. Niemniej jednak, ślady ich stóp nie pozostają tylko w jednym szpitalu, mieście czy regionie, ale przemierzają całą Bułgarię, dając odwagę i motywując wielu kolegów z odległych części kraju. Duchem tym zaraziło się też wielu innych i wszyscy z niecierpliwością oczekują na kolejnych nowych bohaterów wspierających ich w walce przeciwko udarowi mózgu. 

More stories like this

Węgry

Mátészalka Hospital Proves Its Mettle

The stroke centre at this remote hospital on the north-eastern tip of Hungary is fighting for its patients’ and its own survival with determined courage and award-winning performance.
Europa

Angels And ESO Partner On Stroke Unit Certification

Angels hospitals that have achieved platinum or diamond status may already be eligible for ESO Stroke Unit (SU) or Stroke Centre (SC) certification. A recently announced collaboration between the Angels Initiative and the ESO SU/SC Certification Committee will make it easier to navigate the road to accreditation.
Kolumbia

Telethrombolysis Saves Lives In Colombia

It was a proud moment for the team from Duitama Regional Hospital when they became pioneers in a telestroke programme in Colombia’s remote Boyacá region. The brainchild of Dr. José Luis Bustos of the University Hospital San Rafael de Tunja, this project is now notching up world-class treatment times and saving lives.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software