CT Imaging resources

W przypadku ostrego udaru mózgu występuje duże zróżnicowanie ocen wyników badań TK. W tej części postaramy się przedstawić bardziej ustandaryzowane podejście do interpretacji zdjęcia TK, tym samym ułatwiając podejmowanie decyzji dotyczących leczenia.

Lista kontrolna

Wykazano, że korzystanie z listy kontrolnej podczas interpretowania zdjęcia TK podnosi jakość interpretacji. Pobierz zamieszczoną poniżej listę kontrolną, która stanowi przewodnik po interpretacji zdjęć TK w ostrym udarze mózgu.

The Angels WOW CT Training

Wskazówki dotyczące warsztatów