Przejdź do głównej treści
Federacja Rosyjska
Angels Blog

Utworzenie Centrum Symulacji Udarów

A simulation-based training course was launched at the St. Petersburg Research Institute of Emergency Care.
Angels team 6 grudnia 2018

W czerwcu 2016 r., podczas jednego z pierwszych spotkań Angels, profesor Igor Voznyuk zainteresował się użyciem oprogramowania Body Interact przy przeprowadzaniu szkoleń na oddziale ratunkowym w Instytucie Badawczym Medycyny Ratunkowej w Petersburgu – ogromnym, wielofunkcyjnym szpitalu, a przy tym instytucie badawczym i jednostce edukacyjnej dla uczelni medycznych. W ciągu kilku miesięcy zaczął przeprowadzać ze swoim zespołem symulacje za pomocą Body Interact.

To naturalne, że profesor Voznyuk zainteresował się Centrum Symulacji Udarów zarządzanym przez dr. Roberta Mikulika i jego zespół w Brnie, gdzie przeprowadza się szkolenia na symulacjach prawdziwych sytuacji, gdy tylko dowiedział się o istnieniu tego Centrum. Profesor Voznyuk odwiedził Centrum Symulacji Udarów w listopadzie 2017 r. i zyskał inspiracje do ulepszenia opieki nad pacjentami z udarem w swojej sieci.

Było oczywiste, że nie będzie łatwo, ale profesor Voznyuk wiedział, że dzięki utworzeniu edukacyjnego centrum symulacji znacznie poprawi się jakość szkolenia zespołów zajmujących się udarami w jego regionie.

Wyzwaniem było przekonanie odpowiednich ludzi, że pomysł utworzenia centrum symulacji udarów jest inwestycją, w którą warto włożyć wysiłek, i pozwoli na poprawę opieki nad pacjentem z udarem na poziomie regionalnym, a ostatecznie krajowym.

Na podstawie modelu z Brna dostosowano rozwiązanie do lokalnej sytuacji i potrzeb.

Kurs rozpoczął się 1 czerwca 2018 roku podczas konferencji w Petersburgu poświęconej medycynie ratunkowej, gdzie profesor Voznyuk prowadził sympozjum na temat symulacji.

Planowane jest prowadzenie kursu opartego na symulacji w Instytucie Badawczym Medycyny Ratunkowej w Petersburgu, gdzie możliwe byłoby lepsze imitowanie środowiska szpitalnego i przeprowadzanie regularnych szkoleń.

Kurs symulacyjny jest podzielony na pięć faz:

  1. Faza przedszpitalna z przeprowadzeniem pełnego wywiadu i oceną pacjenta w karetce, przy użyciu protokołu FAST;
  2. Przekazanie danych z karetki do szpitala: rozmowa telefoniczna, a następnie bezpośrednie przekazanie pacjenta do Zespołu Udarowego w szpitalu;
  3. Faza szpitalna od drzwi do leczenia;
  4. Informacja zwrotna od komisji obserwatorów i ekspertów;
  5. Sesja pytań i odpowiedzi.

Uczestnikami szkolenia byli członkowie personelu oddziałów leczenia udarów z różnych szpitali oraz zespołów ratownictwa medycznego świadczących różne usługi medycyny ratunkowej. Uczestników podzielono na cztery grupy szkoleniowe obejmujące „pacjenta” (i opiekuna, jeżeli wymagał tego scenariusz), zespół ratownictwa medycznego, sanitariusza, neurologa, pielęgniarkę, jak również obserwatorów i panel oceniający posiadający listę kontrolną opracowaną przez profesora Voznyuka w celu sformułowania opinii zwrotnej.
 
Na początku wyłącznie pacjent i jego opiekun znają dokładny scenariusz oparty na przypadku w systemie Body Interact. Zadaniem zespołu ratownictwa medycznego jest zgromadzenie wszystkich istotnych informacji, dokonanie rozpoznania oraz wstępne powiadomienie zespołu udarowego przy użyciu udarowej linii telefonicznej.

Następnie pacjent zostaje przewieziony na wózku transportowym do „szpitala”, gdzie czekają na niego neurolog i pielęgniarka. Po przetransportowaniu pacjenta z karetki do neurologa oraz wstępnym wywiadzie medycznym i ocenie rozpoczyna się analiza przypadku w systemie Body Interact, wyświetlana na dużym ekranie i zarządzana przez konsultanta Angels. Zadanie zespołu udarowego jest proste – ma on dokonać rozpoznania i wdrożyć leczenie pacjenta. 
Po zakończeniu symulacji panel oceniający składający się z czterech specjalistów z różnych oddziałów leczenia udarów obserwujący proces przekaże swoje opinie zwrotne na podstawie zapisanych uwag i zgodnie z system oceniania będącym częścią listy kontrolnej obserwatora. Uwzględnione zostaną takie aspekty jak współpraca i komunikacja między członkami zespołu oraz z pacjentem, kwestie związane ze stratą czasu oraz zgodność z protokołem. Następnie wszyscy uczestnicy wezmą udział w sesji pytań i odpowiedzi w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.
 
Zgodnie z obecnym planem kursy symulacyjne mają odbywać się raz na trzy miesiące. Do udziału zachęca się wszystkich wysoce wykwalifikowanych neurochirurgów z oddziałów leczenia udarów działających w regionie. Jednak tak jak wszyscy wielcy wizjonerzy, profesor Voznyuk i jego zespół mają plan na większą skalę. Ich celem jest zwiększenie częstości szkoleń do jednego w miesiącu oraz uwzględnienie innych regionów. Planują oni również sformalizowanie tego szkolenia jako planowego modułu w ramach krajowej certyfikacji neurologów, tak aby uczestnicy mogli uzyskać punkty uwzględniane w ramach certyfikacji neurologicznej (którą, zgodnie z przepisami prawa miejscowego, należy odnawiać co pięć lat).
 
Mogłoby się wydawać, że utworzenie centrum symulacji wymaga dużego nakładu zasobów. Instytut Badawczy Medycyny Ratunkowej w Petersburgu udowodnił, że można tego dokonać przy minimalnym wykorzystaniu zasobów z użyciem narzędzi zapewnianych w ramach Inicjatywy Angels.
 
Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy być niewielką częścią tego przedsięwzięcia, które niewątpliwie odmieni sposób opieki nad pacjentem z udarem w Rosji i zrobimy co w naszej mocy, aby dalej je wspierać.


Materiał wideo dotyczący tego centrum symulacji znajduje się tutaj: https://youtu.be/b4VNwWlRhLk (materiał dostępny wyłącznie w języku rosyjskim).

More stories like this

Wietnam

Łącząc wysiłki i współpracując w celu ratowania życia

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Europa

Inicjatywa Angels wita Cię na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egipt

Dzielenie się wiedzą sprawia, że sieć opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Egipcie rośnie

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software