Przejdź do głównej treści
Rumunia
Angels Blog

Podwojono? Nawet potrojono

The lights are on Romania where the number of stroke centres has tripled in mere months.
Angels team 14 sierpnia 2018

Z przyjemnością ogłaszamy, że ostatnie kilka miesięcy było dla Rumunii jeszcze bardziej owocnym okresem pod względem sieci leczenia udaru i rozbudowy krajowego programu. W poprzedniej edycji podróży Angels omówiliśmy wyzwania stojące przed Rumunią – krajem, w którym w 2015 r. jedynie 1% pacjentów z udarem miało dostęp do leczenia na oddziałach leczenia udarów. Wspomnieliśmy o niezwykłym postępie, który osiągnięto od czasu dołączenia do społeczności Angels poprzez zrekrutowanie, zidentyfikowanie i wspieranie kilkunastu szpitali, które mogą zapewnić leczenie trombolityczne, tym samym tworząc podwaliny pod sieć placówek opieki nad pacjentami z udarem w Rumunii.

Dostrzegając, że alarmujący wzrost liczby pacjentów z ostrym udarem mózgu nawet do 60 000 pacjentów rocznie jest problemem, który można i należy rozwiązać, rumuńskie Ministerstwo Zdrowia i Towarzystwo Neurologiczne opracowały niedawno krajowy projekt, w ramach którego leczenie interwencyjne ostrego udaru niedokrwiennego zostanie wprowadzone we wszystkich rejonowych szpitalach ratunkowych w kraju. 

Biorąc pod uwagę rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowane już na 1 stycznia 2019 r., rumuńska sieć leczenia udaru jest prawdopodobnie najszybciej rozbudowywaną siecią w Europie: potrojenie liczby ośrodków leczenia udaru z 14 do ponad 40 w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Naturalnie, tak szybka rozbudowa pociąga za sobą duże zobowiązania, w tym: dołączenie nowych ośrodków do społeczności udarowej, standaryzacja i wdrożenie krajowego protokołu udarowego w każdym szpitalu, przeszkolenie lekarzy i pielęgniarek, wsparcie administracyjne i niezliczenie wiele innych aspektów. 

Oczywiście podczas tego ekscytującego okresu Inicjatywa Angels nadal będzie odgrywać swoją rolę poprzez zapewnianie wsparcia na wszelkich możliwych płaszczyznach w danej dziedzinie. W listopadzie tego roku, będziemy wspólnie z Towarzystwem Neurologicznym organizować drugie krajowe warsztaty Inicjatywy Angels, mające na celu wsparcie nowych szpitali podczas ich przygotowań do przyjmowania pacjentów z udarem mózgu. 

Proces ten, którego początkom towarzyszyło uczucie bezsilności, wydawał się niemożliwy do zrealizowania, ale z czasem się rozrósł i przekształcił w konkretny plan na stworzenie sieci leczenia udaru w kraju z udziałem wszystkich stron ogrywających ważną rolę w tych działaniach.Inną niesłychanie ekscytującą wiadomością jest dołączenie 14. szpitala, którym jest Rejonowy Szpital Kliniczny Arad, do grupy szpitali w Rumunii zapewniających leczenie trombolityczne pacjentom z ostrym udarem niedokrwiennym; w lipcu szpital przeprowadził leczenie pierwszego pacjenta. Dwa inne szpitale w Rumunii (rejonowy szpital ratunkowy Cluj Napoc i Kliniczny szpital ratunkowy Oradea) zostały uhonorowane Złotą Nagrodą w ramach programu nagród ESO Angels, a wiele innych szpitali zostanie nagrodzonych w bliskiej przyszłości. 

Można już wyraźnie zauważyć efekt kuli śnieżnej oraz wymierne wsparcie ze wszystkich stron: towarzystwa neurologicznego, pogotowia ratunkowego, radiologów, a nawet środków masowego przekazu.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i wysiłku włożonego przez wszystkie zainteresowane strony, w szczególności Towarzystwo Neurologiczne pod kierownictwem dr Christiny Tiu, w zainicjowanie rozmów z rządem Rumunii, jak również w przygotowanie tak przekonujących argumentów za wykorzystywaniem danych z systemu ResQ i rumuńskiego rejestru krajowego w celu przekonania instytucji do tego projektu. 

Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tej krajowej inicjatywie oraz będziemy nadal zapewniać wsparcie w każdy możliwy sposób. Rumunia jest w centrum uwagi.

More stories like this

Wietnam

Łącząc wysiłki i współpracując w celu ratowania życia

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Europa

Inicjatywa Angels wita Cię na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egipt

Dzielenie się wiedzą sprawia, że sieć opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Egipcie rośnie

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software