Przejdź do głównej treści

Zespoły Pogotowia Ratunkowego w Czechach: Zaangażowanie i Współpraca

Czechy

Często na ratownikach zespołów pogotowia ratunkowego, którzy jako pierwsi mają kontakt z pacjentem, spoczywa ogromna odpowiedzialność w zakresie postawienia rozpoznania, podjęcia decyzji o miejscu przewiezienia pacjenta oraz wczesnego skutecznego powiadomienia zespołu szpitalnego. 

Szkolenie zespołu pogotowia ratunkowego polegające na symulacji udaru w Uście nad Łabą

Ich działania są kluczowe przy określeniu rokowań pacjenta z udarem; posiadanie odpowiedniej wiedzy, zestandaryzowanych protokołów i silnej koordynacji są kluczowe dla zapewnienia zespołom pogotowia ratunkowego możliwości szybkiego i sprawnego postępowania z pacjentami z udarem. 

Petr Jaššo, koordynator edukacyjny zespołu pogotowia ratunkowego w kraju morawsko-śląskim, był jedną z pierwszych osób, które nie tylko zrozumiały tę koncepcję, lecz także zdecydowały się ją wdrożyć. 

Każdego roku od 2016 roku Petr Jaššo organizował do trzech regionalnych szkoleń dotyczących postępowania z pacjentami z udarem dla ratowników zespołów pogotowia ratunkowego. W każdym szkoleniu, które było
zawsze prowadzone przez kluczowego lidera opinii w dziedzinie neurologii, eksperta ds. zespołów pogotowia ratunkowego oraz konsultanta Inicjatywy Angels w celu przedstawienia różnych perspektyw, wzięło udział od 50 do 60 ratowników zespołu pogotowia ratunkowego i dyspozytorów pracujących w regionie.  

 „Szkolenia zorganizowane dla zespołów pogotowia ratunkowego ogólnie przyczyniły się do innego postrzegania edukacji przez ratowników zespołów pogotowia ratunkowego. Ze względu na strukturę (współpraca prelegentów z zespołów pogotowia ratunkowego, środowiska szpitalnego i badawczego) oraz interaktywną formę szkoleń, uczestnicy czują się bezpośrednio zaangażowani w innowację metodologii i procesów, i tym samym inaczej podchodzą do edukacji, czego bezpośrednim rezultatem jest bardzo odpowiedzialny stosunek do opieki nad pacjentem z udarem w tej dziedzinie. Od 2016 roku we współpracy z regionalnymi neurologami i Inicjatywą Angels udało nam się przeszkolić 350 ratowników zespołów pogotowia ratunkowego, w tym dyspozytorów”. – Petr Jaššo

Koordynator edukacyjny zespołu pogotowia ratunkowego w kraju morawsko-śląskim Petr Jaššo i Robert Havalda, konsultant Inicjatywy Angels w Czechach
Koordynator edukacyjny zespołu pogotowia ratunkowego w kraju morawsko-śląskim Petr Jaššo i Robert Havalda, konsultant Inicjatywy Angels w Czechach
 

ZZS tréninkSzkolenie zespołów pogotowia ratunkowego w kraju morawsko-śląskim

Poza edukacją, te regularne szkolenia stały się również doskonałą platformą do omawiania i analizowania nowych możliwości, które mogłyby zoptymalizować opiekę. Obecnie zespoły pogotowia ratunkowego w tym regionie są wyposażone w iPady z oprogramowaniem, które łączy mapowanie geograficzne z algorytmem FAST plus w celu polecenia właściwego szpitala w oparciu o bieżące położenie i zagrożenie niedrożnością dużego naczynia krwionośnego (ang. Large Vessel Occlusion, LVO) u pacjenta. 

„W 2016 roku w kraju morawsko-śląskim (1,2 miliona mieszkańców) wprowadzono nowy model klasyfikacji, polegający na zmianie ścieżki postępowania dla pacjenta z udarem z modelu „wlewu i szybkiego transportu” na model „statku bazowego”, w którym ratownicy zespołu pogotowia ratunkowego identyfikują pacjentów z potencjalną niedrożnością dużego naczynia krwionośnego. Fakt ten doprowadził do konieczności wdrożenia ciągłego systemu edukacyjnego zespołów pogotowia ratunkowego opartego na regularnych webinariach, testowaniu wiedzy i wymianie informacji zwrotnych między ośrodkami leczenia udarów a zespołami pogotowia ratunkowego na temat nieprawidłowo sklasyfikowanych pacjentów. Zmiana modelu klasyfikacji znacząco wpłynęła na czas transportu i doprowadziła do dwukrotnego wzrostu liczby pacjentów poddawanych trombektomii mechanicznej”. – dr Michal Bar, kierownik Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala w Ostrawie

„Porównaliśmy skuteczność opieki nad pacjentem z udarem w okresie przed wdrożeniem protokołu FAST plus i po pierwszym roku jego stosowania w kraju morawsko-śląskim. W tym okresie zaobserwowaliśmy wzrost liczby zabiegów trombektomii mechanicznej (TM) o 61% i 40% spadek wtórnego transportu przez zespoły pogotowia ratunkowego. Co więcej, zaobserwowaliśmy skrócenie czasu oczekiwania między przybyciem a nakłuciem pachwiny o 43 minuty (26%) i skrócenie czasu oczekiwania między przybyciem a rozpoczęciem zabiegu o 38 minut (40%)”. – dr Daniel Vaclavík, ordynator oddziału neurologicznego w Vítkovická nemocnice

Pierwsza tabela

EMS CZ 3

Wdrożenie protokołu FAST plus wywarło tak znaczący wpływ, że obecnie planuje się jego wprowadzenie w całym kraju. Inne regiony poszły tymi samymi śladami, regularnie organizując własne kompleksowe spotkania z udziałem przedstawicieli regionalnych zespołów pogotowia ratunkowego, ośrodków zapewniających kompleksowe leczenie i szpitali przystosowanych do leczenia udarów.

Jedno z takich regionalnych kompleksowych spotkań odbyło się dość niedawno i dotyczyło dwóch ściśle ze sobą związanych regionów: Pragi i kraju środkowoczeskiego. Podczas spotkania 26 ordynatorów oddziałów neurologicznych i leczenia udarów ze wszystkich 12 szpitali regionalnych stworzyło plan działania mający na celu poprawę opieki przedszpitalnej w przypadku udaru. Następnie odbyło się kolejne spotkanie kluczowych liderów opinii z regionalnymi przedstawicielami zespołów pogotowia ratunkowego w kraju środkowoczeskim, na którym obie strony negocjowały, uzgadniały i przyjęły plan działania. 

Plan działania obejmuje: 
•    wdrożenie protokołu postępowania w przypadku udaru FAST plus w celu optymalizacji modelu klasyfikacji;
•    zestrukturyzowaną rozmowę telefoniczną mającą na celu przekazanie neurologowi powiadomienia z wyprzedzeniem za pośrednictwem linii udarowej;
•    stworzenie planu alternatywnych ośrodków przeprowadzających zabiegi trombektomii mechanicznej w przypadku przeciążenia szpitala;
•    wtórne transfery;
•    listę mailingową i kanał komunikacji do wzajemnego przekazywania informacji zwrotnych w celu utrzymania wysokiej jakości realizacji protokołu;
•    poprawę działania programu edukacyjnego dotyczącego udaru skierowanego do ratowników zespołów pogotowia ratunkowego przy pomocy narzędzi webinarium.

 „Jednym z kluczowych elementów organizacji opieki nad pacjentami z udarem jest posiadanie dobrze rozwiniętych list kontrolnych, z których korzystają: zespoły pogotowia ratunkowego, jak i szpitale przystosowane do leczenia udarów. W codziennej praktyce mamy jednak do czynienia z różnymi sytuacjami wykraczającymi poza ich zakres. Dlatego też ważne jest, aby organizować osobiste spotkania ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w opiekę nad pacjentami z udarem, np. zespołami pogotowia ratunkowego, aby znaleźć rozwiązania dla takich nietypowych sytuacji. Ponadto spotkania te umożliwiają tworzenie osobistych więzi, które pomagają nam w przyszłości w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów”. – dr Martin Šrámek, kierownik kompleksowego ośrodka leczenia udarów w Uniwersyteckim Szpitalu Wojskowym w Pradze

Jednym z kluczowych elementów tego postępu jest zaangażowanie przedstawicieli zespołów pogotowia ratunkowego w działalność Komitetu Sterującego Inicjatywy Angels, który bywa zdominowany przez lekarzy. Kiedy pierwszy raz zaprosiliśmy Petra Jaššo do udziału w posiedzeniu Czeskiego Komitetu, wniósł tak cenną perspektywę i świeże pomysły, że wszyscy zgodzili się, by stał się oficjalnym członkiem komitetu. 

KS

Komitet Sterujący Inicjatywy Angels w Czechach

To integracyjne podejście multidyscyplinarne nie tylko pomogło w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań dla pacjentów z udarem w kraju, lecz także otworzyło wpływowe drzwi, które mogą przynieść dalsze udoskonalenia na poziomie krajowym. Dr Marek Slabý, prezes Narodowego Stowarzyszenia Zespołów Pogotowia Ratunkowego, jest ostatnim członkiem Komitetu Sterującego Inicjatywy Angels. Jego obecność w tej grupie oznacza, że Narodowe Stowarzyszenie Zespołów Pogotowia Ratunkowego i Towarzystwo Neurologiczne są teraz w stanie w pełni dostosować krajowe wytyczne dotyczące udaru, zapewniając tym samym lepszą i ujednoliconą koordynację pomiędzy karetką a szpitalami.

 

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software