Przejdź do głównej treści
Holandia
Angels Blog

Doskonałość to obowiązek | Optymalizacja opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Maastricht

At this Dutch hospital the desire to improve is ingrained in their systems and performing at the highest level is all in a day’s work
Angels team 11 października 2021

For a high-performing stroke network in the Dutch province of Limburg, raising its game starts with one of the simplest devices in the Angels Initiative toolbox – and learning goes both ways.

" "

To, że Szpital Uniwersytecki w Maastricht (MUMC) w Holandii stanowi centrum doskonałości pod względem leczenia udaru mózgu, nie powinno nikogo dziwić. Od ponad 25 lat jest to baza akademickich i klinicznych działań profesora Wima van Zwama, neurologa interwencyjnego i radiologa, jednego z głównych badaczy w badaniu MrClean, które od 2015 roku radykalnie zmieniło sposób leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu, oraz w trwającym badaniu MrClean_Late dotyczącym leczenia wewnątrznaczyniowego pacjentów, którzy docierają do szpitala późno.

MUMC jest jedynym kompleksowym ośrodkiem w południowej Limburgii, której granice wciśnięte są między Belgię a Niemcy, a jej skrajny południowo-wschodni punkt wyznacza trójpunkt między Holandią, Belgią i Niemcami. Wraz z czterema szpitalami zajmującymi się leczeniem udarów mózgu w regionie, które kierują pacjentów do MUMC w celu wykonania trombektomii, oraz dwiema karetkami pogotowia, szpital ten stanowi część wysoce wydajnej sieci leczenia udarów mózgu z regionalnym średnim czasem oczekiwania między przybyciem pacjenta a rozpoczęciem leczenia wynoszącym poniżej 30 minut i wskaźnikami leczenia na poziomie 26% (tromboliza dożylna) i 6% (leczenie wewnątrznaczyniowe) w przypadku wszystkich udarów niedokrwiennych mózgu.

Jak więc poprawić doskonałość? Według producentów Porsche, poprzez wprowadzanie drobnych poprawek i szukanie możliwości w szczegółach.

Takie podejście przyjęła dr Cláudia Queiroga, kierownik projektu w Angels i były konsultant w Portugalii, po tym, jak prof. van Zwam i dr Julie Staals, neurolog naczyniowy w MUMC, zwrócili się do Inicjatywy Angels na początku 2021 r., aby uzyskać pomoc w optymalizacji regionalnej sieci udarowej w Limburgii, a w szczególności — w celu uzyskania postępów u pacjentów skierowanych ze szpitali do MUMC w celu wykonania trombektomii.

„W Angels nigdy nie skupiamy się tylko na jednym” — mówi dr Queiroga.

To całościowe podejście do pacjenta i ścieżki udarowej zwykle wiązałoby się z analizą każdego etapu podróży pacjenta, ale w sytuacji, gdy wypróbowane i przetestowane procesy osobistej obserwacji i symulacji zostały wykluczone przez pandemię, dr Queiroga zagłębiła się w zestaw narzędzi programu Angels.

" "Program Angels Plus korzysta z arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel w celu rejestracji i analizy danych dotyczących procesu leczenia udaru mózgu. Szpitale rejestrują najistotniejsze znaczniki czasowe i działania w arkuszu kalkulacyjnym, który automatycznie zostaje poddany analizie, a wyniki są przedstawiane w postaci wykresu, który wyraźnie pokazuje, gdzie można wprowadzić ulepszenia w celu uzyskania lepszych wyników. Ten wykres ma ustandaryzowaną postać, aby ułatwić w miarę możliwości porównanie z wynikami uzyskiwanymi w innych szpitalach, ale można go dostosować do konkretnych sytuacji lub w celu konsultacji, dzięki czemu może pomóc w poprawie wydajności na dowolnym poziomie, od szpitala o niewystarczających zasobach w kraju o niskich dochodach do takiego, który przesuwa granice mechanicznej trombektomii, jak ośrodek w Maastricht. Inicjatywa może działać w obie strony: przepływ pacjentów poprawi się w regionie Limburgii, podczas gdy zebrane dane mogą służyć jako punkt odniesienia dla innych projektów Angels.

W przypadku regionu Limburgia, obok standardowych punktów danych, takich jak czas przyjęcia pacjenta, czas od przyjęcia pacjenta do wykonania badania obrazowego, czas do podjęcia decyzji o leczeniu i rozpoczęcie leczenia, program Angels Plus został zaprojektowany tak, aby umożliwić rejestrowanie i analizę danych dotyczących m.in. czasu od podjęcia decyzji o wykonaniu trombektomii do przewiezienia pacjenta na zabieg oraz czasu potrzebnego na przewiezienie pacjenta przez zespół ratunkowy, a także aby umożliwić rozróżnienie między pacjentami przywożonymi wcześnie (poniżej sześciu godzin od wystąpienia udaru mózgu) i późno (do 24 godzin od wystąpienia udaru mózgu).

„Mechaniczna trombektomia to dynamiczna dziedzina, w której wytyczne dotyczące podejmowania decyzji i leczenia stale ewoluują” — mówi dr Queiroga. Pomimo całej swojej pozornej prostoty, elastyczny charakter programu Angels Plus oznacza, że może on szybko wprowadzać nowe osiągnięcia w leczeniu i nadal służyć jako skuteczne narzędzie do analizy ścieżki udarowej pacjenta i ukierunkowania na możliwości poprawy.

Jako konsultant Inicjatywy Angels od rozpoczęcia programu, dr Queiroga pomogła szpitalom rozpoczynającym leczenie pacjentów z udarem mózgu stawić czoła wyzwaniu w postaci przeprowadzenia ich pierwszego zabiegu rekanalizacji. Doradztwo w ramach sieci w Limburgii, nawet na tym wczesnym etapie i pomimo barier językowych, odległości i ograniczeń spowodowanych pandemią Covid, oferuje zgoła odmienne doświadczenia i świeże spojrzenie.

„Szpitale w sieci udarowej w Limburgii regularnie uczestniczą w regionalnych spotkaniach i z tego tytułu zbierają wysokiej jakości dane z monitorowania” — mówi. Ale choć czasy leczenia i wskaźniki leczenia ostrych udarów mózgu prawie na pewno kwalifikowałyby je do Diamentowego Statusu Angels, dalekie od kręcenia nosem na narzędzie tak pozornie proste, jak arkusz kalkulacyjny, z zadowoleniem przyjęły możliwość konsultacji z czymś, co dr Queiroga opisuje jako „uderzającą pokorę i poczucie odpowiedzialności etycznej”.

„Chęć doskonalenia jest zakorzeniona w nich samych, a wydajność na najwyższym poziomie to dla nich zwykły dzień pracy” — mówi. „Postrzegają poprawę świadczonej przez siebie opieki nad pacjentami po udarze mózgu po prostu jako wypełnianie swoich obowiązków i pod tym względem służą za wzór dla innych szpitali udarowych.”

“Istnieje również silne poczucie przynależności do regionu. Chociaż każdy szpital jest odrębną jednostką, panuje tu regionalny sposób myślenia, który głosi: ‘możemy to zrobić tylko wtedy, gdy działamy wspólnie’.”

More stories like this

Wietnam

Łącząc wysiłki i współpracując w celu ratowania życia

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Europa

Inicjatywa Angels wita Cię na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egipt

Dzielenie się wiedzą sprawia, że sieć opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Egipcie rośnie

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software