Przejdź do głównej treści
Polska
Angels Blog

Niegdyś dobrzy, a dziś świetni

The true success is not only a one-off award but maintaining a high level of treatment all the time.
Angels team 18 lipca 2019

Well-organized cooperation in many medical areas ihas undoubtedly contributed to a significant improvement in the quality of stroke care, writes Dr Marcin Rogoziewicz, Head of Neurology at 107th Military Hospital and Polyclinic in Wałcz.107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu to ważny punkt na mapie ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim w Polsce. Powołany do życia przez Ministerstwo Obrony Narodowej, szpital miał pierwotnie świadczyć usługi opieki zdrowotnej dla służb mundurowych. W 1999 roku został przekształcony w placówkę o charakterze ogólnodostępnym, a obecnie dysponuje 295 łóżkami w 11 oddziałach i 2 pododdziałach. Jest to obecnie jedyny szpital w Wałczu świadczący opiekę zdrowotną dla ogólnej populacji na południowo-wschodnim obszarze województwa zachodniopomorskiego. Jest to także ważny ośrodek medyczny obsługujący drawski poligon wojskowy. 

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym posiada 28 łóżek i świadczy opiekę medyczną około 220 tysiącom mieszkańców Wałcza i sąsiednich gmin. W 2015 r. oddział zaczął się dynamicznie rozwijać. Dzięki podjętym inicjatywom wdrożono programy lekowe dla chorych zmagających się ze stwardnieniem rozsianym, spastycznością poudarową, dystonią ogniskową i połowiczym przykurczem mięśni twarzy. Jednocześnie rozpoczęto wykonywanie na szeroką skalę leczenia wewnątrzżylnego metodą rekanalizacji u osób po udarze niedokrwiennym.

Obecnie, szpital przyjmuje około 350 pacjentów udarowych rocznie. W ciągu ostatnich lat systematycznie poprawialiśmy nasze podstawowe wskaźniki dotyczące leczenia udaru, takie jak liczba pacjentów poddawanych leczeniu metodą rekanalizacji oraz czas od przyjęcia do wdrożenia leczenia. Korzystając z doświadczenia ośrodków referencyjnych (np. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), przeprowadziliśmy szereg działań szkoleniowych dla szpitalnego personelu medycznego i dla zespołów ratunkowych. Podkreślaliśmy kluczową rolę szybkiego wdrożenia odpowiedniego leczenia i zaczęliśmy wprowadzać uzyskiwane dane do rejestrów SITS oraz RES-Q. Dzięki podjęciu na początku 2018 roku różnych działań szkoleniowych i organizacyjnych, odsetek pacjentów po udarze niedokrwiennym poddanych przez nas procedurze rekanalizacji wyniósł 29%, a średni czas od przyjęcia do wdrożenia leczenia to 50 minut. Sądziliśmy, że w naszej rzeczywistości taki wynik to wszystko, co można osiągnąć w tej dziedzinie.

W połowie 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z Konsultantką Inicjatywy Angels, dr Katarzyną Leśną, która wniosła cenną wiedzę na temat doświadczeń i standardów stosowanych w innych tego rodzaju ośrodkach w pozostałych krajach. Dzięki tak nabytej wiedzy byliśmy w stanie podjąć dalsze działania w celu udoskonalenia leczenia pacjentów udarowych. Położyliśmy szczególny nacisk na powiadamianie ośrodka przyjmującego, szybszą komunikację oddziału udarowego z oddziałem ratunkowym, laboratorium i z oddziałem radiologicznym, a także wdrożyliśmy możliwość przyłóżkowego wykonywania badania INR w miejscu świadczenia opieki. Punktem zwrotnym okazało się wdrożenie leczenia metodą rekanalizacji bezpośrednio w pracowni tomografii komputerowej. Obecnie pacjent otrzymuje bolus i pozostałe leki na stole do badania TK i dopiero wtedy jest przenoszony na oddział udarowy. W tej chwili odsetek pacjentów po udarze niedokrwiennym poddawanych rekanalizacji oscyluje wokół 45%, natomiast średni czas od przyjęcia do wdrożenia leczenia nie przekracza 20 minut! Od tego czasu otrzymaliśmy jedną złotą nagrodę oraz trzy diamentowe nagrody programu ESO-Angels Awards. Prawdziwy sukces, w naszym rozumieniu, to nie otrzymanie jednorazowej nagrody ale nieprzerwane utrzymywanie wysokiego poziomu leczenia.

Osiągnięcie takich wyników w leczeniu pacjentów udarowych nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromny wysiłek wszystkich osób zaangażowanych w proces leczenia. Do znacznej poprawy w jakości leczenia pacjentów udarowych niewątpliwie przyczyniła się dobrze zorganizowana współpraca wielu jednostek medycznych, w tym zespołu ratownictwa medycznego, oddziału ratunkowego, laboratorium, oddziału radiologicznego, neurologicznego oraz pododdziału udarowego. Inicjatywa Angels okazała się nieocenioną pomocą poprzez wskazanie nam obszarów działań, w których można było wprowadzić udoskonalenia. Patrząc na wyniki naszego szpitala, zdało to egzamin.

More stories like this

Wietnam

Łącząc wysiłki i współpracując w celu ratowania życia

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Europa

Inicjatywa Angels wita Cię na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egipt

Dzielenie się wiedzą sprawia, że sieć opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Egipcie rośnie

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software