Przejdź do głównej treści

Niegdyś dobrzy a dziś świetni

Polska

autor: dr Marcin Rogoziewicz - kierownik Oddziału Neurologicznego, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu to ważny punkt na mapie ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim w Polsce. Powołany do życia przez Ministerstwo Obrony Narodowej, szpital miał pierwotnie świadczyć usługi opieki zdrowotnej dla służb mundurowych. W 1999 roku został przekształcony w placówkę o charakterze ogólnodostępnym, a obecnie dysponuje 295 łóżkami w 11 oddziałach i 2 pododdziałach. Jest to obecnie jedyny szpital w Wałczu świadczący opiekę zdrowotną dla ogólnej populacji na południowo-wschodnim obszarze województwa zachodniopomorskiego. Jest to także ważny ośrodek medyczny obsługujący drawski poligon wojskowy. 

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym posiada 28 łóżek i świadczy opiekę medyczną około 220 tysiącom mieszkańców Wałcza i sąsiednich gmin. W 2015 r. oddział zaczął się dynamicznie rozwijać. Dzięki podjętym inicjatywom wdrożono programy lekowe dla chorych zmagających się ze stwardnieniem rozsianym, spastycznością poudarową, dystonią ogniskową i połowiczym przykurczem mięśni twarzy. Jednocześnie rozpoczęto wykonywanie na szeroką skalę leczenia wewnątrzżylnego metodą rekanalizacji u osób po udarze niedokrwiennym.

Obecnie, szpital przyjmuje około 350 pacjentów udarowych rocznie. W ciągu ostatnich lat systematycznie poprawialiśmy nasze podstawowe wskaźniki dotyczące leczenia udaru, takie jak liczba pacjentów poddawanych leczeniu metodą rekanalizacji oraz czas od przyjęcia do wdrożenia leczenia. Korzystając z doświadczenia ośrodków referencyjnych (np. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), przeprowadziliśmy szereg działań szkoleniowych dla szpitalnego personelu medycznego i dla zespołów ratunkowych. Podkreślaliśmy kluczową rolę szybkiego wdrożenia odpowiedniego leczenia i zaczęliśmy wprowadzać uzyskiwane dane do rejestrów SITS oraz RES-Q. Dzięki podjęciu na początku 2018 roku różnych działań szkoleniowych i organizacyjnych, odsetek pacjentów po udarze niedokrwiennym poddanych przez nas procedurze rekanalizacji wyniósł 29%, a średni czas od przyjęcia do wdrożenia leczenia to 50 minut. Sądziliśmy, że w naszej rzeczywistości taki wynik to wszystko, co można osiągnąć w tej dziedzinie.

W połowie 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z Konsultantką Inicjatywy Angels, dr Katarzyną Leśną, która wniosła cenną wiedzę na temat doświadczeń i standardów stosowanych w innych tego rodzaju ośrodkach w pozostałych krajach. Dzięki tak nabytej wiedzy byliśmy w stanie podjąć dalsze działania w celu udoskonalenia leczenia pacjentów udarowych. Położyliśmy szczególny nacisk na powiadamianie ośrodka przyjmującego, szybszą komunikację oddziału udarowego z oddziałem ratunkowym, laboratorium i z oddziałem radiologicznym, a także wdrożyliśmy możliwość przyłóżkowego wykonywania badania INR w miejscu świadczenia opieki. Punktem zwrotnym okazało się wdrożenie leczenia metodą rekanalizacji bezpośrednio w pracowni tomografii komputerowej. Obecnie pacjent otrzymuje bolus i pozostałe leki na stole do badania TK i dopiero wtedy jest przenoszony na oddział udarowy. W tej chwili odsetek pacjentów po udarze niedokrwiennym poddawanych rekanalizacji oscyluje wokół 45%, natomiast średni czas od przyjęcia do wdrożenia leczenia nie przekracza 20 minut! Od tego czasu otrzymaliśmy jedną złotą nagrodę oraz trzy diamentowe nagrody programu ESO-Angels Awards. Prawdziwy sukces, w naszym rozumieniu, to nie otrzymanie jednorazowej nagrody ale nieprzerwane utrzymywanie wysokiego poziomu leczenia.

Osiągnięcie takich wyników w leczeniu pacjentów udarowych nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromny wysiłek wszystkich osób zaangażowanych w proces leczenia. Do znacznej poprawy w jakości leczenia pacjentów udarowych niewątpliwie przyczyniła się dobrze zorganizowana współpraca wielu jednostek medycznych, w tym zespołu ratownictwa medycznego, oddziału ratunkowego, laboratorium, oddziału radiologicznego, neurologicznego oraz pododdziału udarowego. Inicjatywa Angels okazała się nieocenioną pomocą poprzez wskazanie nam obszarów działań, w których można było wprowadzić udoskonalenia. Patrząc na wyniki naszego szpitala, zdało to egzamin.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software