Przejdź do głównej treści
Polska
Angels Blog

Jak dane zapoczątkowały nasze usprawnienia?

Nasza droga do optymalizacji opieki nad pacjentami z udarem dopiero się rozpoczęła.
Angels team 11 czerwca 2019
Skarżysko-Kamienna Hospital is the only hospital in a small town of 50,000 residents in central Poland, treating approximately 350 stroke patients every year, writes Dr Małgorzata Fudala, Head of the Stroke Unit at the hospital.
 


Albert Einstein doskonale określił obłęd jako wielokrotne powtarzanie tego samego w oczekiwaniu różnych rezultatów. To jasne – jeśli chcemy coś poprawić, trzeba to robić inaczej. W naszym przypadku zaczęło się to w momencie, kiedy rozpoczęliśmy proces monitorowania jakości.

Szpital w Skarżysku-Kamiennej jest jedynym szpitalem w małym, liczącym 50 000 mieszkańców miasteczku w centralnej Polsce. Każdego roku leczy się w nim około 350 pacjentów z udarem. Oddział leczenia udarów od wielu lat prowadzi dożylne leczenie pacjentów z udarem metodą rekanalizacji, z rocznym wskaźnikiem wyzdrowień wynoszącym 10%. Brak było danych na temat jakości opieki lub wyników leczenia, więc uważaliśmy, że wszystko robiliśmy dobrze. 
 
Pod koniec 2017 roku retrospektywnie ustaliliśmy, że średni czas od przyjęcia do szpitala do wdrożenia leczenia wynosił ponad 90 minut, przy czym w 30% przypadków leczenie wdrożono po ponad 120 minutach. Nasz dobry nastrój natychmiast zniknął.
 
Mniej więcej w tym samym czasie powstała możliwość współpracy z Inicjatywą Angels. Nasz zespół udarowy przeprowadził burzę mózgów razem z naszym konsultantem Angels, co zaowocowało następującą listą konkretnych działań:
 
  1. Aktualizacja procedury rekanalizacji ze szczególnym naciskiem na monitorowanie ścieżki pacjenta w szpitalu i osobisty nadzór lekarza.
  2. Rejestr RES-Q – wprowadzenie danych dotyczących wszystkich przypadków udaru od marca 2018 r. i wykonywanie okresowych analiz.
  3. Przeprowadzenie serii szkoleń dla służb ratunkowych. 
  4. Symulacja ścieżki leczenia udaru w szpitalu – czas od przyjęcia do szpitala do wdrożenia leczenia: 25 minut!
  5. Możliwość przeprowadzenia przyłóżkowego badania INR.
  6. Wprowadzenie testu GUSS jako standardowego testu przesiewowego pod kątem trudności w połykaniu.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy udało nam się zwiększyć wskaźnik przeprowadzonych rekanalizacji do 17% (w pierwszym kwartale 2019 r. – do 23%!) i skrócić średni czas od przyjęcia do szpitala do wdrożenia leczenia o połowę – do 47,5 minuty. Najważniejszymi czynnikami były monitorowanie jakości i zmiana nastawienia zespołu, prowadząca do zwiększonego poczucia odpowiedzialności, większego entuzjazmu i lepszej pracy zespołowej. Dane z rejestru RES-Q poinformowały nas, co robiliśmy dobrze, a co wymagało poprawy, co pozwoliło nam zdobyć do tej pory jeden certyfikat przyznania Złotej Nagrody oraz dwa certyfikaty przyznania Platynowej Nagrody w programie ESO Angels.  
 
Kolejnym krokiem jest dalsze skrócenie czasu od przyjęcia do szpitala do wdrożenia leczenia o kolejne 15 minut i udział w projekcie QASC, którego celem jest poprawa opieki nad pacjentem poprzez wdrożenie zabiegów pielęgniarskich dotyczących hiperglikemii, hipertermii i dysfagii.

To wszystko osiągnęliśmy bez żadnego dodatkowego finansowania. Nasza droga do optymalizacji opieki nad pacjentami z udarem dopiero się rozpoczęła. Dzięki monitorowaniu jakości i właściwemu nastawieniu jesteśmy przekonani, że nadal będziemy się doskonalić. 

More stories like this

Wietnam

Łącząc wysiłki i współpracując w celu ratowania życia

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Europa

Inicjatywa Angels wita Cię na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egipt

Dzielenie się wiedzą sprawia, że sieć opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Egipcie rośnie

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software