Przejdź do głównej treści

Jak dane zapoczątkowały nasze usprawnienia?

Polska
dr n. med. Małgorzata Fudala – kierownik Oddziału Udarowego, szpital w Skarżysku-Kamiennej
 


Albert Einstein doskonale określił obłęd jako wielokrotne powtarzanie tego samego w oczekiwaniu różnych rezultatów. To jasne – jeśli chcemy coś poprawić, trzeba to robić inaczej. W naszym przypadku zaczęło się to w momencie, kiedy rozpoczęliśmy proces monitorowania jakości.

Szpital w Skarżysku-Kamiennej jest jedynym szpitalem w małym, liczącym 50 000 mieszkańców miasteczku w centralnej Polsce. Każdego roku leczy się w nim około 350 pacjentów z udarem. Oddział leczenia udarów od wielu lat prowadzi dożylne leczenie pacjentów z udarem metodą rekanalizacji, z rocznym wskaźnikiem wyzdrowień wynoszącym 10%. Brak było danych na temat jakości opieki lub wyników leczenia, więc uważaliśmy, że wszystko robiliśmy dobrze. 
 
Pod koniec 2017 roku retrospektywnie ustaliliśmy, że średni czas od przyjęcia do szpitala do wdrożenia leczenia wynosił ponad 90 minut, przy czym w 30% przypadków leczenie wdrożono po ponad 120 minutach. Nasz dobry nastrój natychmiast zniknął.
 
Mniej więcej w tym samym czasie powstała możliwość współpracy z Inicjatywą Angels. Nasz zespół udarowy przeprowadził burzę mózgów razem z naszym konsultantem Angels, co zaowocowało następującą listą konkretnych działań:
 
  1. Aktualizacja procedury rekanalizacji ze szczególnym naciskiem na monitorowanie ścieżki pacjenta w szpitalu i osobisty nadzór lekarza.
  2. Rejestr RES-Q – wprowadzenie danych dotyczących wszystkich przypadków udaru od marca 2018 r. i wykonywanie okresowych analiz.
  3. Przeprowadzenie serii szkoleń dla służb ratunkowych. 
  4. Symulacja ścieżki leczenia udaru w szpitalu – czas od przyjęcia do szpitala do wdrożenia leczenia: 25 minut!
  5. Możliwość przeprowadzenia przyłóżkowego badania INR.
  6. Wprowadzenie testu GUSS jako standardowego testu przesiewowego pod kątem trudności w połykaniu.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy udało nam się zwiększyć wskaźnik przeprowadzonych rekanalizacji do 17% (w pierwszym kwartale 2019 r. – do 23%!) i skrócić średni czas od przyjęcia do szpitala do wdrożenia leczenia o połowę – do 47,5 minuty. Najważniejszymi czynnikami były monitorowanie jakości i zmiana nastawienia zespołu, prowadząca do zwiększonego poczucia odpowiedzialności, większego entuzjazmu i lepszej pracy zespołowej. Dane z rejestru RES-Q poinformowały nas, co robiliśmy dobrze, a co wymagało poprawy, co pozwoliło nam zdobyć do tej pory jeden certyfikat przyznania Złotej Nagrody oraz dwa certyfikaty przyznania Platynowej Nagrody w programie ESO Angels.  
 
Kolejnym krokiem jest dalsze skrócenie czasu od przyjęcia do szpitala do wdrożenia leczenia o kolejne 15 minut i udział w projekcie QASC, którego celem jest poprawa opieki nad pacjentem poprzez wdrożenie zabiegów pielęgniarskich dotyczących hiperglikemii, hipertermii i dysfagii.

To wszystko osiągnęliśmy bez żadnego dodatkowego finansowania. Nasza droga do optymalizacji opieki nad pacjentami z udarem dopiero się rozpoczęła. Dzięki monitorowaniu jakości i właściwemu nastawieniu jesteśmy przekonani, że nadal będziemy się doskonalić. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software