Przejdź do głównej treści

Wielowymiarowe podejście do poprawy opieki udarowej

Filipiny

opracowane przez lek. med. Jennifer Justice F. Manzano, kierownika do spraw udaru mózgu; Centrum Medyczne Manila, Azjatycki Szpital i Centrum Medyczne, Centrum Medyczne Perpetual Help

Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów i główną przyczyną niepełnosprawności na Filipinach, ze wskaźnikiem zachorowalności wynoszącym 0,9%1. Chociaż liczbę mieszkańców Filipin szacuje się na 105 milionów, przypada na nich tylko nieco ponad 280 neurologów2 – większość z nich (około 67%) pracuje w miastach1.

W związku z tym, że wielu moich krewnych cierpi na udar mózgu, ja również jestem świadoma niewystarczającej infrastruktury związanej z leczeniem udaru mózgu na Filipinach. Po części to właśnie zainspirowało mnie do udziału w rozwoju programów udarowych w szpitalach, w których pracuję. Przy pomocy administracji każdego ze szpitali postanowiliśmy stworzyć programy udarowe dla Centrum Medycznego Manila (MCM), Azjatyckiego Szpitala i Centrum Medycznego (AHMC) oraz Centrum Medycznego Perpetual Help (PHMC). Wspólnie ustaliliśmy wizję takiego programu udarowego w każdej instytucji.

Chcieliśmy, aby MCM było w stanie zapewnić opiekę w przypadku ostrego udaru mózgu zgodną ze standardami branżowymi i stało się liderem w edukacji dotyczącej udaru mózgu dla laików – co nazywamy „forami dla laików”; chcieliśmy, aby PHMC było w stanie zapewnić pacjentom z udarem mózgu w swojej społeczności interdyscyplinarny program, który zapewniłby im osiąganie najlepszych wyników czynnościowych; a AHMC widzieliśmy jako centrum na południu Manili, do którego będą kierowani pacjenci po przebytym udarze mózgu, służące także mieszkańcom pobliskich prowincji.

Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że największymi stojącymi przed nami przeszkodami do pokonania było szkolenie personelu medycznego, wspieranie współpracy między oddziałami oraz edukowanie społeczności, tak aby chorzy natychmiast zgłaszali się na oddział ratunkowy w przypadku wystąpienia objawów udaru mózgu.

Inicjatywa Angels stanowiła dla nas ogromną pomoc, szczególnie przy szkoleniach. Kiedy postanowiliśmy stworzyć nasze programy udarowe, wiedzieliśmy, że personel, pielęgniarki, rezydenci i konsultanci oddziału ratunkowego będą przychodzić i odchodzić. Dlatego ważne było, abyśmy ustanowili procedury szkoleniowe dla pielęgniarek i lekarzy. Inicjatywa Angels zapewniła nam pomocne materiały do szkolenia naszego personelu medycznego i pielęgniarskiego, w tym slajdy wykładowe, szkolenie z obrazowania, program certyfikacji pielęgniarek i ćwiczenia z symulacji cyfrowej.

W celu wspierania współpracy między oddziałami oraz w zespole udarowym regularnie organizowaliśmy spotkania z udziałem personelu medycznego, pielęgniarek, pracowników laboratorium, oddziałów radiologii, rehabilitacji, działów marketingu i finansów. Podczas tych spotkań nasz partner ze strony Inicjatywy Angels podzielił się wieloma pomysłami na temat sposobu stosowania praktyk w innych szpitalach oraz w innych krajach. Wiedza dotycząca najlepszych praktyk otworzyła przed nami nową perspektywę, której potrzebowaliśmy, szczególnie w obliczu wyzwań.

Kiedy lekarze i pielęgniarki tłumaczą pacjentom i laikom, na czym polega udar mózgu, często posługują się niezrozumiałym językiem. Wraz z naszymi partnerami marketingowymi Inicjatywa Angels stanowiła ogromną pomoc w naszych wysiłkach mających na celu prowadzenie edukacji w zakresie udaru mózgu w naszych społecznościach. Pomagając nam w organizowaniu forów dla laików i sesji na żywo na portalu Facebook, a także będąc ważnym źródłem gotowych do użycia materiałów reklamowych i najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach, pozwoliła nam na bardziej efektywne dzielenie się naszym przesłaniem z szerszym audytorium.

W ciągu nieco ponad roku, w którym trwała współpraca, Inicjatywa Angels okazała się ogromnym wsparciem w osiąganiu postępów w naszych kampaniach udarowych. Dzięki niej nasze zespoły były w stanie kształtować i rozwijać programy udarowe w trzech szpitalach.

Postępy, które osiągamy, zachęcają i motywują do ciągłej zmiany i poprawy w nadziei, że pewnego dnia my – w tym nasi przyjaciele i rodziny – będziemy mogli być pewni, że szpital przystosowany do leczenia udaru mózgu znajduje się w zasięgu ręki, gdy zajdzie taka potrzeba.


1 Navarro, J. C., Baroque II, A. C., Lokin, J. K. & Venketasubramanian, N. (2014). The real stroke burden in the Philippines. International Journal of Stroke. 9. 10.1111/ijs.12287.
2 Worldometers. (2019). Populacja Filipin. Pobrano 18 lipca 2019 r. z https://www.worldometers.info/world-population/philippines-population/ 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software