Przejdź do głównej treści
Filipiny
Angels Blog

Wielowymiarowe podejście do poprawy opieki nad pacjentami z udarem mózgu

Angels support in the Philippines helped shape and nurture the stroke services in three hospitals.
Angels team 4 maja 2020

W ciągu nieco ponad roku, w którym trwała współpraca, Inicjatywa Angels okazała się ogromnym wsparciem w osiąganiu postępów w naszych kampaniach udarowych. Because of them, our teams were able to shape and nurture the stroke services in three hospitals, writes Jennifer Justice F. Manzano, MD, Head of Stroke Services; Medical Center Manila, Asian Hospital and Medical Center, Perpetual Help Medical Center

Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów i główną przyczyną niepełnosprawności na Filipinach, ze wskaźnikiem zachorowalności wynoszącym 0,9%1. While there are 105 million Filipinos, there are only a little over 280 neurologists2 catering to this population — and most of them (about 67%) practice in the cities1.

W związku z tym, że wielu moich krewnych cierpi na udar mózgu, ja również jestem świadoma niewystarczającej infrastruktury związanej z leczeniem udaru mózgu na Filipinach. Po części to właśnie zainspirowało mnie do udziału w rozwoju programów udarowych w szpitalach, w których pracuję. Przy pomocy administracji każdego ze szpitali postanowiliśmy stworzyć programy udarowe dla Centrum Medycznego Manila (MCM), Azjatyckiego Szpitala i Centrum Medycznego (AHMC) oraz Centrum Medycznego Perpetual Help (PHMC). Wspólnie ustaliliśmy wizję takiego programu udarowego w każdej instytucji.

Chcieliśmy, aby MCM było w stanie zapewnić opiekę w przypadku ostrego udaru mózgu zgodną ze standardami branżowymi i stało się liderem w edukacji dotyczącej udaru mózgu dla laików – co nazywamy „forami dla laików”; chcieliśmy, aby PHMC było w stanie zapewnić pacjentom z udarem mózgu w swojej społeczności interdyscyplinarny program, który zapewniłby im osiąganie najlepszych wyników czynnościowych; a AHMC widzieliśmy jako centrum na południu Manili, do którego będą kierowani pacjenci po przebytym udarze mózgu, służące także mieszkańcom pobliskich prowincji.

Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że największymi stojącymi przed nami przeszkodami do pokonania było szkolenie personelu medycznego, wspieranie współpracy między oddziałami oraz edukowanie społeczności, tak aby chorzy natychmiast zgłaszali się na oddział ratunkowy w przypadku wystąpienia objawów udaru mózgu.

Inicjatywa Angels stanowiła dla nas ogromną pomoc, szczególnie przy szkoleniach. Kiedy postanowiliśmy stworzyć nasze programy udarowe, wiedzieliśmy, że personel, pielęgniarki, rezydenci i konsultanci oddziału ratunkowego będą przychodzić i odchodzić. As such, it was important that we set up a training core for nurses and doctors. Inicjatywa Angels zapewniła nam pomocne materiały do szkolenia naszego personelu medycznego i pielęgniarskiego, w tym slajdy wykładowe, szkolenie z obrazowania, program certyfikacji pielęgniarek i ćwiczenia z symulacji cyfrowej.

To foster collaboration between departments and within the stroke team, we held regular meetings that were attended by medical staff, nurses, laboratory, radiology, rehabilitation, marketing, and finance departments. Podczas tych spotkań nasz partner ze strony Inicjatywy Angels podzielił się wieloma pomysłami na temat sposobu stosowania praktyk w innych szpitalach oraz w innych krajach. Wiedza dotycząca najlepszych praktyk otworzyła przed nami nową perspektywę, której potrzebowaliśmy, szczególnie w obliczu wyzwań.

Kiedy lekarze i pielęgniarki tłumaczą pacjentom i laikom, na czym polega udar mózgu, często posługują się niezrozumiałym językiem. Along with our marketing partners, the Angels have been a lifeline in our efforts to drive stroke education in our communities. Pomagając nam w organizowaniu forów dla laików i sesji na żywo na portalu Facebook, a także będąc ważnym źródłem gotowych do użycia materiałów reklamowych i najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach, pozwoliła nam na bardziej efektywne dzielenie się naszym przesłaniem z szerszym audytorium.

W ciągu nieco ponad roku, w którym trwała współpraca, Inicjatywa Angels okazała się ogromnym wsparciem w osiąganiu postępów w naszych kampaniach udarowych. Dzięki niej nasze zespoły były w stanie kształtować i rozwijać programy udarowe w trzech szpitalach.

Postępy, które osiągamy, zachęcają i motywują do ciągłej zmiany i poprawy w nadziei, że pewnego dnia my – w tym nasi przyjaciele i rodziny – będziemy mogli być pewni, że szpital przystosowany do leczenia udaru mózgu znajduje się w zasięgu ręki, gdy zajdzie taka potrzeba.


1 Navarro, J. C., Baroque II, A. C., Lokin, J. K. & Venketasubramanian, N. (2014). The real stroke burden in the Philippines. International Journal of Stroke. 9. 10.1111/ijs.12287.
2 Worldometers. (2019). Populacja Filipin. Pobrano 18 lipca 2019 r. z https://www.worldometers.info/world-population/philippines-population/ 

More stories like this

Wietnam

Łącząc wysiłki i współpracując w celu ratowania życia

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Europa

Inicjatywa Angels wita Cię na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egipt

Dzielenie się wiedzą sprawia, że sieć opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Egipcie rośnie

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software