Przejdź do głównej treści

SEDENE i Angels

HiszpaniaHiszpańskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Neurologicznego, znane szerzej pod akronimem SEDENE, jest nowym stowarzyszeniem specjalistów pielęgniarstwa, którego zadaniem i celem jest poprawa jakości opieki nad pacjentami neurologicznymi, rodziną pacjenta oraz całą społecznością.

SEDENE powstało w wyniku niecierpliwości siedmiu pielęgniarek, które czuły, że mają więcej do zaoferowania swoim społecznościom, niż dawały im w tym czasie. Przygoda rozpoczęła się 10 grudnia 1993 r., kiedy siedem pielęgniarek pochodzących z różnych regionów Hiszpanii postanowiło się spotkać i założyć towarzystwo pielęgniarskie znane pod nazwą SEDENE. Postanowiły one, że każda osoba dołączająca do towarzystwa musi podzielać te same wartości i mieć ten sam zapał, co one, to znaczy traktować to jako przygodę opartą na motywacji i pełną różnych projektów korzystnych dla wszystkich zaangażowanych. Od tego czasu w towarzystwie zarejestrowano ponad 300 specjalistów pielęgniarstwa z całej Hiszpanii, którzy się wzajemnie wspierają, szkolą i motywują.

Według naszej wiedzy SEDENE jest jedynym tego rodzaju towarzystwem w Europie i przynosi ogromne korzyści nie tylko osobom zaangażowanym w działania towarzystwa, ale także lokalnym społecznościom i pacjentom leczonym przez każdego z członków towarzystwa. Od momentu założenia towarzystwa, SEDENE organizuje i prowadzi warsztaty edukacyjne, kongresy i imprezy.Powstał program nagród dla członków prowadzących wartościową pracę naukową.

Towarzystwo wydaje także rozmaite publikacje, jak również współpracuje z wieloma szpitalami w zakresie kursów kształcenia ustawicznego, konferencji i innych działań naukowych i społecznych związanych z różnymi obszarami, jakie obejmuje neurologia. To zróżnicowane i pogłębione podejście gwarantuje uwzględnienie wszystkich aspektów pielęgniarstwa, ciągłą naukę i pielęgnowanie wiedzy członków oraz ich zaangażowania w wykonywany zawód. Pielęgniarkom opiekującym się pacjentami neurologicznymi SEDENE oferuje możliwość spotkań z kolegami z branży posiadającymi podobną perspektywę oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym.Podczas narodowego kongresu neurologii w listopadzie 2016 r. towarzystwo SEDENE zwróciło się do Inicjatywy Angels, aby omówić partnerstwo. W wyniku oceny potrzeb społeczności opracowano program wymiany w oparciu o wcześniejszy projekt realizowany przez SEDENE. Nowy projekt obejmuje rekrutację pielęgniarek udarowych do programu wymiany, co stwarza możliwość odwiedzania kolegów z branży. Dzięki tego rodzaju kształceniu i dzieleniu się doświadczeniami wszystkie zaangażowane pielęgniarki mogą zdobyć bezpośrednie doświadczenie i wiedzę, których nigdy nie dałyby im żadne warsztaty ani podręczniki. Towarzystwo wierzyło, że aby zagwarantować sukces nowego projektu, przydałoby się dodatkowe wsparcie i dodatkowa promocja, jakie oferuje Inicjatywa Angels.

Inicjatywa Angels i SEDENE kończą właśnie wspólnie opracowywać projekt programu dla pielęgniarek, który będzie oferować znacznie więcej niż zwyczajny program wymiany. Dzięki temu powiązania między SEDENE i Inicjatywą Angels rozwijają się pomyślnie i współpracujemy już nad kilkoma fascynującymi projektami.

Zapał SEDENE, aby robić więcej, być czymś więcej i osiągać coraz więcej, jest wyczuwalny w ich pracy i należy go doceniać.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software