Przejdź do głównej treści
Hiszpania
Angels Blog

SEDENE i Angels

SEDENE’s passion to do more, be more and achieve more resonates through their work.
Angels team 31 października 2017

Hiszpańskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Neurologicznego, znane szerzej pod akronimem SEDENE, jest nowym stowarzyszeniem specjalistów pielęgniarstwa, którego zadaniem i celem jest poprawa jakości opieki nad pacjentami neurologicznymi, rodziną pacjenta oraz całą społecznością.

SEDENE powstało w wyniku niecierpliwości siedmiu pielęgniarek, które czuły, że mają więcej do zaoferowania swoim społecznościom, niż dawały im w tym czasie. Przygoda rozpoczęła się 10 grudnia 1993 r., kiedy siedem pielęgniarek pochodzących z różnych regionów Hiszpanii postanowiło się spotkać i założyć towarzystwo pielęgniarskie znane pod nazwą SEDENE. Postanowiły one, że każda osoba dołączająca do towarzystwa musi podzielać te same wartości i mieć ten sam zapał, co one, to znaczy traktować to jako przygodę opartą na motywacji i pełną różnych projektów korzystnych dla wszystkich zaangażowanych. Od tego czasu w towarzystwie zarejestrowano ponad 300 specjalistów pielęgniarstwa z całej Hiszpanii, którzy się wzajemnie wspierają, szkolą i motywują.

Według naszej wiedzy SEDENE jest jedynym tego rodzaju towarzystwem w Europie i przynosi ogromne korzyści nie tylko osobom zaangażowanym w działania towarzystwa, ale także lokalnym społecznościom i pacjentom leczonym przez każdego z członków towarzystwa. Od momentu założenia towarzystwa, SEDENE organizuje i prowadzi warsztaty edukacyjne, kongresy i imprezy.Powstał program nagród dla członków prowadzących wartościową pracę naukową.

Towarzystwo wydaje także rozmaite publikacje, jak również współpracuje z wieloma szpitalami w zakresie kursów kształcenia ustawicznego, konferencji i innych działań naukowych i społecznych związanych z różnymi obszarami, jakie obejmuje neurologia. To zróżnicowane i pogłębione podejście gwarantuje uwzględnienie wszystkich aspektów pielęgniarstwa, ciągłą naukę i pielęgnowanie wiedzy członków oraz ich zaangażowania w wykonywany zawód. Pielęgniarkom opiekującym się pacjentami neurologicznymi SEDENE oferuje możliwość spotkań z kolegami z branży posiadającymi podobną perspektywę oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym.Podczas narodowego kongresu neurologii w listopadzie 2016 r. towarzystwo SEDENE zwróciło się do Inicjatywy Angels, aby omówić partnerstwo. W wyniku oceny potrzeb społeczności opracowano program wymiany w oparciu o wcześniejszy projekt realizowany przez SEDENE. Nowy projekt obejmuje rekrutację pielęgniarek udarowych do programu wymiany, co stwarza możliwość odwiedzania kolegów z branży. Dzięki tego rodzaju kształceniu i dzieleniu się doświadczeniami wszystkie zaangażowane pielęgniarki mogą zdobyć bezpośrednie doświadczenie i wiedzę, których nigdy nie dałyby im żadne warsztaty ani podręczniki. Towarzystwo wierzyło, że aby zagwarantować sukces nowego projektu, przydałoby się dodatkowe wsparcie i dodatkowa promocja, jakie oferuje Inicjatywa Angels.

Inicjatywa Angels i SEDENE kończą właśnie wspólnie opracowywać projekt programu dla pielęgniarek, który będzie oferować znacznie więcej niż zwyczajny program wymiany. Dzięki temu powiązania między SEDENE i Inicjatywą Angels rozwijają się pomyślnie i współpracujemy już nad kilkoma fascynującymi projektami.

Zapał SEDENE, aby robić więcej, być czymś więcej i osiągać coraz więcej, jest wyczuwalny w ich pracy i należy go doceniać.

More stories like this

Wietnam

Łącząc wysiłki i współpracując w celu ratowania życia

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Europa

Inicjatywa Angels wita Cię na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egipt

Dzielenie się wiedzą sprawia, że sieć opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Egipcie rośnie

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software