Przejdź do głównej treści
Europa
Angels Blog

Simulation Training | Walking In Each Other's Shoes

Przeczytaj, w jaki sposób zasady uczenia się poprzez nabywanie doświadczenia wpływają na rolę treningu symulacyjnego w opiece nad pacjentami z udarem mózgu.
Angels team 9 sierpnia 2021

Konsultantka Angels Maria Koneva podsumowuje to następująco: „Kiedy już to wykonasz, zawsze będziesz w stanie to zrobić.” Przeczytaj, w jaki sposób zasady uczenia się poprzez nabywanie doświadczenia wpływają na rolę treningu symulacyjnego w opiece nad pacjentami z udarem mózgu.

" "

Na początku 2019 r. zaledwie 1 na 200 chorych z udarem mózgu na Ukrainie otrzymywał farmakologiczną terapię rekanalizacyjną. Wskaźnik trombektomii był jeszcze niższy, na ledwo dostrzegalnym poziomie 1 na 1000 chorych. Chociaż wskaźniki rekanalizacji rosły z roku na rok, odbywało się to poprzez niezwykle wolne przyrosty względem wartości bazowej. 

W żadnym roku wskaźnik rekanalizacji nie wzrósł o więcej niż 31 punktów procentowych, ale wkrótce miało się to zmienić.

Od lutego 2019 r. zespół neurologów i edukatorów neurologicznych przeprowadził szkolenia z zakresu leczenia ostrych udarów mózgu dla 106 członków zespołu udarowego z całej Ukrainy. Dziesięć interdyscyplinarnych grup neurologów, neurochirurgów, pielęgniarek udarowych oraz lekarzy OIOM-u i pogotowia ratunkowego wzięło udział w dwudniowym Kursie Symulacji Udaru Mózgu, który odbył się w Połtawskim Szpitalu Regionalnym na wschodzie kraju, gdzie w 2018 r. w Światowy Dzień Udaru Mózgu otwarto drugie w Europie Wschodniej Centrum Symulacji.

Rok później na Światowym Kongresie Udaru Mózgu poinformowano, że do końca 2019 r. łączna liczba pacjentów poddawanych terapii rekanalizacyjnej w Ukrainie wzrosła o 90%, a odsetek trombolizy w szpitalach, które brały udział w szkoleniu, o ponad 200%.

Zespół połtawski doszedł do wniosku, że szkolenie symulacyjne w zakresie opieki nad pacjentami z udarem mózgu miało natychmiastowy, znaczący i wymierny wpływ na jakość opieki.

Najważniejsze informacje o tym, jak i dlaczego

Zalety uczenia się opartego na symulacji są dobrze znane. W rzeczywistości grecki filozof Arystoteles jako pierwszy zaobserwował — około 2400 lat temu — że „rzeczy, których musimy się nauczyć, zanim będziemy mogli je zrobić, uczymy się, wykonując je.”

Rolę szkolenia symulacyjnego w opiece zdrowotnej zapoczątkował dr David Gaba, anestezjolog, który wykorzystał zasady szkolenia lotników i astronautów, aby pomóc pracownikom służby zdrowia opanować nowe umiejętności bez ryzyka dla pacjentów.

W udarowej medycynie ratunkowej pozytywny wpływ szkolenia symulacyjnego został wykazany poprzez znaczną poprawę w rzeczywistym postępowaniu z pacjentem i osiąganych wynikach, między innymi dzięki czasowi zyskanemu dzięki lepszej pracy zespołowej i większej pewności siebie lekarzy, którzy szybciej podejmują trafniejsze decyzje.

Każdy, kto chce zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego szkolenie symulacyjne usprawnia opiekę po udarze mózgu, znajdzie mnóstwo odpowiedzi zarówno w branżowym przeglądzie studiów przypadków, jak i w szeroko rozumianych korzyściach uczenia się przez doświadczenie. Jeśli chodzi o pięć kluczowych informacji na temat szkolenia opartego na symulacji obejmującej chorych z udarem mózgu, można w równym stopniu polegać na grupie konsultantów Inicjatywy Angels i kierownikach zespołów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie różnych symulacji — od symulacji ostrych szpitalnych ścieżek udarowych po scenariusze oparte na ośrodkach symulacji w celu optymalizacji podejmowania decyzji i opieki po ostrym udarze mózgu.

1. Bezpieczna platforma do nauki i refleksji

„Szkolenie symulacyjne zapewnia możliwość nauki w małych grupach w bezpiecznym środowisku” — mówi Silvia Ripamonti, kierownik zespołu Angels w pięciu krajach Europy Środkowej, w tym w Czechach i Bułgarii. Ultranowoczesne Centrum Symulacji w Szpitalu Uniwersyteckim św. Anny w Brnie w Czechach jest jednym z najczęściej używanych przez zespoły Angels w Europie. W Bułgarii dwudniowe akademie udarowe odbywają się w Szpitalu św. Anny w Sofii i Szpitalu św. Panteleimona w Płowdiwie.

„Symulacja eliminuje strach” — mówi Maria Koneva, która mieszka w Moskwie i dołączyła do Inicjatywy Angels z chęci zmiany systemu opieki zdrowotnej w swoim kraju.

„To bezpieczna strefa” — potwierdza Claudia Queiroga. Claudia, która jest obecnie członkiem głównego zespołu Inicjatywy Angels, jest byłą konsultantką w Portugalii, gdzie na oddziale ratunkowym zdobyła doświadczenie w symulacji in situ nadostrej fazy udaru mózgu.

„Szkolenie symulacyjne daje również możliwość zastanowienia się nad własnymi działaniami w nieoceniającym środowisku” — dodaje.

Symulacja polegająca na odgrywaniu ról zazwyczaj składa się z trzech faz — instruktażu, scenariusza i podsumowania. Podczas fazy podsumowania uczestnicy otrzymują opinie ekspertów w nieoceniającym, wspierającym środowisku. Ta okazja do refleksji jest kluczowym elementem uczenia się przez doświadczenie, według filozofa i reformatora edukacji John Dewey, który uważał, że „nie uczymy się z doświadczenia, uczymy się z refleksji nad doświadczeniem.”

2. Efektywniejsze nauczanie pozostaje na dłużej

Uczenie się przez doświadczenie przyspiesza naukę i poprawia zapamiętywanie informacji. Uczestnicy szkoleń nie tylko są bardziej skłonni do osobistego związania się z danym materiałem, ale uczą się także wartości popełniania błędów.

„To niesamowite, jak dużo nauki odbywa się w ciągu zaledwie dwóch dni“ — mówi Lev Prystupiuk, konsultant Angels na Europę Wschodnią i Azję Środkową. Lev, endokrynolog, którego doświadczenie obejmuje m.in. ochotniczą opiekę medyczną na odległych terenach wiejskich swojej rodzinnej Ukrainy, był zaangażowany w utworzenie Centrum Symulacji w Połtawie. Mówi, że po szkoleniu symulacyjnym przeprowadzonym w Połtawie lekarze bez wcześniejszego doświadczenia w leczeniu udarów mózgu zaczynają leczyć chorych z udarem mózgu we własnych szpitalach i we własnych krajach.

Nauka jest nie tylko przyspieszona przez działanie, ale zostaje również wzmocniona przeglądaniem i analizowaniem nagrań wideo scenariuszy oraz uzyskaniem wglądu we własne zachowanie.

„Kiedy patrzysz, jak popełniasz błąd, nigdy tego nie zapominasz” — mówi Alicia Arjona, konsultantka Angels z Hiszpanii.Wtóruje jej Maria Koneva: „Kiedy już to zrobisz, zapamiętasz to na zawsze.”

3. Kompetencje, zaufanie i więź

„Kiedy lekarze, którzy wzięli udział w szkoleniu symulacyjnym, zaczynają leczyć swoich pacjentów, są pewni siebie z dwóch powodów” — mówi Mateusz Stolarczyk, kierownik zespołu Angels na Rosję, Polskę i Ukrainę. „Jednym z nich jest to, że wiedzą jak to zrobić, a także mają wsparcie Angels we wdrażaniu”.

Silvia zgadza się, że „największym rezultatem jest to, że lekarz jest bardziej pewny siebie, gdy zastosuje w praktyce to, czego się nauczył”. To pewność siebie kogoś, kto skorzystał na odgrywaniu scenariuszy podejmowania decyzji z doświadczonymi lekarzami, uzyskiwaniu opinii ekspertów na temat swoich obserwacji podczas badań neurologicznych lub pozyskiwaniu dodatkowych minut ratujących życie w ramach ostrej ścieżki udarowej w trakcie symulacji in situ.

„Nie tylko otrzymali wszystkie istotne i prawidłowe informacje od najlepszego eksperta, który potrafi w sposób prosty wytłumaczyć skomplikowane kwestie, ale także mogą liczyć na przyszłe wsparcie i doradztwo” — mówi Maria.

Potwierdza to doświadczenie Silvia: „Kiedy lekarz, który nigdy wcześniej nie leczył udarów mózgu, zakończy szkolenie symulacyjne, instruktor powie: ‘Kiedy będziesz mieć pierwszego pacjenta, zadzwoń do mnie’. A kiedy faktycznie zadzwonią, na drugim końcu linii znajdą doradcę, który powie mu: ‘Spokojnie, postępujemy zgodnie z opracowaną listą, postępujemy zgodnie z protokołem’.”

4. Praca zespołowa w różnych dyscyplinach

Praca zespołowa jest niezbędna w medycynie ratunkowej, a ulepszona komunikacja między członkami zespołu interdyscyplinarnego, szczególnie w fazie nadostrej, jest jednym z kluczowych wyników szkolenia symulacyjnego.

„Ale praca zespołowa ma również do odegrania rolę w opiece nad pacjentami po ostrych udarach mózgu” — mówi Claudia, która niedawno uczestniczyła w warsztatach symulacyjnych dotyczących opieki nad pacjentami po ostrych udarach mózgu w Centrum Symulacji w Aveiro w Portugalii, wraz z kierowniczką projektu Angels, Ritą Rodrigues, która koordynuje edukację i szkolenia dla zespołu konsultantów w Europie i zarządza udziałem w międzynarodowych spotkaniach, warsztatach i konferencjach.

W warsztatach wzięły udział dwa interdyscyplinarne zespoły z różnych szpitali, w skład których wchodzili: pielęgniarka rehabilitacyjna, psychiatra, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, logopeda i dietetyk.

„W przeciwieństwie do udaru mózgu w fazie nadostrej, specjaliści opieki nad pacjentami po ostrym udarze mózgu zwykle nie pracują zespołowo, a w wielu przypadkach specjaliści z tego samego szpitala nigdy się nie spotkali” — mówi Claudia. „Jeden specjalista może przyjść rano, inny po południu i będzie polegać na informacjach zawartych w dokumentacji pacjenta”.

Jednak podczas warsztatów symulacyjnych w Aveiro uczestnicy zdali sobie sprawę, że praca zespołowa i wspólne podejmowanie decyzji w różnych dyscyplinach opieki nad pacjentami po ostrym udarze mózgu stanie się korzystne dla pacjenta.

Ponadto uczestnicy lepiej rozumieli swoje role, a wykonując zadania zwykle wykonywane przez innych specjalistów w ramach symulacji, mieli możliwość spojrzenia z ich perspektywy.

„Było to bardzo korzystne dla ducha zespołu i budowania więzi zespołowych” — mówi Claudia.

5. Perspektywa pacjenta

Rita mówi, że w symulacjach opieki nad pacjentem po ostrym udarze mózgu aktorzy, którzy zostali zakwalifikowani jako „pacjenci”, dostarczyli cennych informacji zwrotnych z perspektywy pacjenta, dodając, że zaangażowanie aktorów sprawiło, że symulacja wydawała się uczestnikom bardzo realna, a doświadczenie było naprawdę wciągające.

„Zaangażowaliśmy aktorów w sesje podsumowujące, a zespoły były bardzo zainteresowane, aby usłyszeć, jak postrzegają projekcje i rozmowy podczas leczenia i jakie wrażenia odnieśli. Nikt nigdy nie pyta pacjenta o opinię, więc wysłuchanie tej perspektywy było bardzo cennym doświadczeniem.”

Nie mniej cenna jest perspektywa gdy odgrywa się pacjenta samemu, o czym przekonał się Mateusz Stolarczyk, występując jako pacjent podczas symulacji w Petersburgu.

„To naprawdę sprawiło, że doceniłem wartość informowania pacjenta o tym, co się dzieje” — wspomina. „Wiedziałem, że to tylko symulacja, ale nadal czułem niepokój.”

 

More stories like this

Global

New Body Interact Case Offers Digital Simulation Training In NIHSS

The new case provides training in the use of the NIH Stroke Scale (NIHSS) to evaluate the severity of a stroke.
RPA

ZWIĘKSZ TEMPO | Testowanie ścieżek ku lepszej opiece nad pacjentami z udraem mózgu

These two hospitals couldn’t be more different, but a morning devoted to stroke pathway simulation in Johannesburg and Pretoria lights a spark and seeds new ideas for reaching common goals.
Polska

Catching The Moment

An impromptu simulation of the pathway to thrombectomy in Poland produces an unplanned lesson in decision-making skills.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software