Przejdź do głównej treści

Dążenie do sukcesu: podejście wewnątrzszpitalne i przedszpitalne

Wietnam

Opracowane przez Hai Le, specjalistę programu opieki udarowej i Cam-Tu Vo, kierownika programu opieki udarowej

Udar mózgu jest główną przyczyną zgonów w Wietnamie1.

Szacuje się, że każdego roku zgłaszanych jest 200 000 nowych przypadków udaru mózgu, z których 50% kończy się śmiercią. Ponadto śmiertelność z powodu tej choroby przewyższa liczbę zgonów z powodu innych poważnych chorób, takich jak choroby sercowo-naczyniowe i rak.

Szpital Da Nang, jeden z głównych szpitali w środkowym Wietnamie, zapewnia opiekę medyczną dla populacji około 1,1 miliona osób w mieście Da Nang oraz w okolicznych prowincjach. Ze względu na wysoką śmiertelność z powodu udaru mózgu w kraju szpital rozpoczął leczenie pacjentów z udarem mózgu w 2015 r., lecząc 48 przypadków tPA rocznie na 2000 przyjęć. Średni czas od przyjazdu do szpitala do interwencji medycznej (door-to-needle, DTN) wynosił 72 minuty, przy czym tylko jeden lekarz zajmujący się udarem mózgu był odpowiedzialny za jednostkę udarową na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM).

W ramach walki z udarem w kraju Szpital Da Nang dołączył do Inicjatywy Angels w 2018 roku. Przy silnym wsparciu ze strony zarządu szpitala i nieustannym wysiłku zespołu udarowego wdrożono kilka inicjatyw:

 • torby udarowe są teraz wykorzystywane na etapie badania TK, co oszczędza 4–5 cennych minut;
   
 • cotygodniowe wewnętrzne spotkania zespołu odpowiedzialnego za opiekę udarową w celu dzielenia się nowymi informacjami, wymiany wiedzy oraz wskazywania luk w wykonywanych czynnościach, aby zidentyfikować obszary wymagające ciągłego doskonalenia;
   
 • aktywny udział w seminariach internetowych Inicjatywy Angels, szkoleniu Body Interact, szkoleniu WOW CT, i szkoleniu dla pielęgniarek w celu usprawnienia procesu decyzyjnego dotyczącego leczenia;
   
 • monitorowanie jakości z wykorzystaniem plakatu z Helsinek w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki udarowej;
   
 • usprawnienia etapu mającego miejsce przed hospitalizacją poprzez utworzenie infolinii dotyczącej udaru mózgu oraz wdrożenie szkolenia „FAST” dla personelu i lekarzy pogotowia ratunkowego w szpitalach kierujących w celu wcześniejszego powiadomienia oddziałów udarowych w trakcie transportu pacjentów;
   
 • wsparcie dla odległych szpitali za pośrednictwem telemedycyny (grupa Zalo) w celu umożliwienia leczenia pacjentów z udarem mózgu.

Od czasu wprowadzenia tych inicjatyw liczba leczonych przypadków znacznie wzrosła od 118 przypadków z 5% wskaźnikiem trombolizy w 2018 roku do 200 przypadków z 8% wskaźnikiem trombolizy w 2019 roku. Ponadto czas DTN uległ znacznemu skróceniu z 55 minut do 33 minut w tym samym okresie.

Mając wspólny cel, by „dać szansę życiu”, zespół udarowy w Da Nang i zespół Inicjatywy Angels są entuzjastycznie nastawieni i oddani poprawie jakości leczenia pacjentów z udarem mózgu, skróceniu czasu DTN, a tym samym zwiększeniu wskaźników długości życia. Oprócz ratowania życia szpital dołączył do Rejestru Jakości RES-Q, dzięki czemu zespół ma również nadzieję zakwalifikować się do nagrody „Platinum” ufundowanej przez Światową Organizację Udaru Mózgu (World Stroke Organization, WSO) Nagrody Angels, która nagradza szpitale wykazujące wyraźne zaangażowanie w oferowanie wysokiej jakości opieki udarowej.

„Nie powinniśmy spoczywać na laurach. Zamiast tego będziemy dążyć do osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów, ponieważ naszym celem jest zwiększenie liczby pacjentów leczonych w szpitalach przystosowanych do leczenia udaru mózgu w całym kraju”, powiedzieli dr Nguyen Thanh Trung, wicedyrektor szpitala Da Nang i dr Duong Quang.

1Wietnam. (2020). Pobrano 25 lutego 2020 z http://www.healthdata.org/vietnam

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software