Przejdź do głównej treści
Europa
Angels Blog

Szkolenie dla osób szkolących – Rozwijamy skrzydła

The idea behind the Train the Trainer concept is to equip doctors, nurses and ambulance crews with tools for positive change.
Angels team 5 lutego 2019

W Europie jest 50 krajów, ale tylko w 12 z nich wyznaczeni są konsultanci Angels. Chociaż chcieliśmy, aby konsultanci Angels byli wyznaczani w każdym kraju, wiedzieliśmy, że projekt jest wciąż w bardzo wczesnej fazie rozwoju i w związku z tym musimy zmaksymalizować nasze ograniczone zasoby poprzez wyznaczenie priorytetowych obszarów. 

Jednak trudno zignorować fakt, że w innych krajach przebywa niezliczona liczba pacjentów, którzy mogliby odnieść korzyści z procesu konsultacji w ramach inicjatywy. Stąd zrodziła się myśl – jeśli nie możemy przybyć do tych szpitali, dlaczego nie zaprosić szpitali do nas?

W grudniu 2017 r. podjęliśmy pierwsze próby wcielenia w życie koncepcji Szkoleń dla osób szkolących (Train-the-Trainer, TTT). Pomysł był prosty – zaprosić kilkudziesięcioro lekarzy, pielęgniarek i osób z zespołów ratownictwa medycznego ze szpitali, w których nie ma jeszcze naszych konsultantów, i przedstawić im proces konsultacji i narzędzia Angels, aby mogli wprowadzić pozytywne zmiany w swoich szpitalach, w regionie lub nawet w całym kraju. 

Od tamtego czasu przeprowadziliśmy pięć sesji TTT w Niemczech, w których uczestniczyło blisko 150 specjalistów w zakresie opieki nad pacjentami z udarem z takich krajów jak Chorwacja, Grecja, Macedonia, Mołdawia, a nawet Kirgistan. Chociaż wciąż szukamy sposobów na doskonalenie naszego programu szkoleniowego, z dumą możemy oznajmić, że byliśmy zaskoczeni pozytywnym odbiorem naszych kursów i skalą zmian, które spowodowały. Dwa pełne dni szkoleniowe są podzielone na kilka głównych sesji plenarnych i trzy odbywające się równolegle sesje. Główne sesje plenarne zaczynają się od przedstawienia Inicjatywy Angels oraz warsztatów dotyczących fazy przedszpitalnej, fazy przypadającej po fazie ostrej oraz monitorowania jakości – często z udziałem poważanych specjalistów z różnych dziedzin w charakterze prelegentów, takich jak dr Matej Polák (Dyrektor Generalny ZaMED EMS oraz Prezes Stowarzyszenia Ratownictwa Medycznego na Słowacji) oraz Andreaa Grecu (kierownik projektu RES-Q oraz członek Europejskiego Komitetu Sterującego Angels). 

Następnie uczestnicy są przypisywani do trzech grup odbywających równoległe sesje, podczas których uczą się, jak podejmować lepsze decyzje kliniczne, rozwijać umiejętności interpretacji wyników badań TK oraz lepiej kontrolować fazę nadostrą i ścieżki leczenia. Te równoległe sesje są zazwyczaj prowadzone przez najbardziej doświadczonych konsultantów Angels, którzy mogą wykorzystać swoje szerokie doświadczenie zdobyte w pracy w różnych krajach. W ramach tych sesji korzystamy również z zaawansowanego oprogramowania, takiego jak Body Interact, wykorzystywanego w sesjach poświęconych decyzjom klinicznym, oraz e-ASPECTS Brainomix wykorzystywanego w sesjach dotyczących badań TK.  

 

Podczas ostatniego warsztatu TTT w grudniu 2018 r. wprowadziliśmy nowy interesujący element: sesje plenarne z symulacją w ośrodku, prowadzone przez dr Paolę Santalucię, szefową Oddziału Intensywnej Opieki Neurologicznej w szpitalu w Mesynie we Włoszech oraz koordynatorkę komisji ds. symulacji ESO. Podobnie jak w przypadku zaawansowanej sesji w centrum symulacji, ta sesja plenarna rozpoczęła się od przypisania trzem grupom ochotników roli lekarzy, pielęgniarek i zespołów ratownictwa medycznego (w charakterze pacjentów i ich rodzin występowali konsultanci Angels). 

Następnie każdej grupie przedstawiono unikatowy scenariusz sytuacji klinicznej na podstawie faktycznych zdarzeń z przeszłości; grupy miały za zadanie przeprowadzić leczenie pacjenta, podczas gdy pozostali uczestnicy obserwowali ich działania, oglądając w innej sali transmisję na żywo z kamery. Wszystko było możliwie jak najbardziej realistyczne – w tym obecność (albo brak) systemu powiadamiania, dyżurnego radiologa oraz różne komplikacje dotyczące możliwych przeciwwskazań, które stanowią dla uczestników prawdziwy sprawdzian wiedzy z zakresu udarów. 

Po zakończeniu symulacji cała grupa zebrała się ponownie, aby wziąć udział w dyskusji grupowej prowadzonej przez dr Santalucię, mającej na celu zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony zespołu biorącego udział w symulacji. Zazwyczaj dyskusje te prowadziły do owocnego dialogu, w ramach którego omawiano nie tylko aspekty medyczne, ale również umiejętności miękkie, takie jak zachowanie w stosunku do członków zespołów ratunkowych oraz rodzin pacjentów. Odbiór uczestników był na tyle pozytywny, że sesje plenarne z symulacją najprawdopodobniej staną się stałą częścią naszych przyszłych warsztatów TTT. Pomimo że od pierwszego szkolenia TTT w grudniu 2017 r. warsztaty odbyły się dopiero pięć razy, uważamy, że dokonaliśmy znacznych postępów, za każdym razem zapewniając nową wartość dodaną. Tak jak szpitale powinny stale dążyć do poprawienia czasu i jakości leczenia, my będziemy dążyć do ciągłego doskonalenia naszych warsztatów TTT poprzez poszukiwanie i testowanie nowych metod i technologii, dzięki którym uczestnicy będą mieć do dyspozycji użyteczne narzędzia i wiedzę, którą będą mogli z łatwością wykorzystać w swoim otoczeniu. 

Zapraszamy do dzielenia się z nami pomysłami. 

More stories like this

Wietnam

Łącząc wysiłki i współpracując w celu ratowania życia

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Europa

Inicjatywa Angels wita Cię na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egipt

Dzielenie się wiedzą sprawia, że sieć opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Egipcie rośnie

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software