Przejdź do głównej treści
Hiszpania

Zjednoczenie południa Hiszpanii

A multi-disciplinary meeting unites stroke care professionals from the regions of Cádiz, Córdoba, Huelva and Seville.
Angels team 14 grudnia 2018
– Największym wyzwaniem w opiece nad pacjentami z udarem w Kadyksie i Andaluzji jest bardzo duża powierzchnia i rozproszone zaludnienie, przez co pacjentom z udarem trudno jest dotrzeć na czas do właściwego szpitala; dlatego tak istotne jest, aby wszyscy pracownicy służby zdrowia dokładnie znali protokół udarowy i mogli podjąć leczenie pacjenta we właściwym momencie – mówi dr Miguel Moya, ordynator Oddziału Neurologicznego Szpitala Uniwersyteckiego Puerta del Mar w Hiszpanii.
 
 
W ramach działań mających na celu rozwiązanie tego problemu specjaliści w dziedzinie opieki nad pacjentami z udarem z rejonu Kadyksu, Kordoby, Huelvy i Sewilli 9 listopada 2018 wzięli udział w całodniowym multidyscyplinarnym spotkaniu szkoleniowym dla osób prowadzących szkolenia. Wydarzenie zorganizowali dr Miguel Moya oraz Lola Beltrán, konsultantka Angels w Hiszpanii, a wzięło w nim udział 85 osób z 19 szpitali i placówek pogotowia ratunkowego znajdujących się na południu Hiszpanii. 
 
To był niesamowity widok: neurologowie, specjaliści chorób wewnętrznych, lekarze pogotowia, pielęgniarki, radiologowie i załogi karetek pogotowia pracowali jako jeden zespół pod hasłem Inicjatywy Angels i dyskutowali na temat opieki nad pacjentami z udarem w ich regionach, dzieląc się doświadczeniami, napotykanymi problemami, jak również rozwiązaniami i pomysłami na wprowadzanie ulepszeń. 


 
Warsztaty rozpoczęto od przedstawienia aktualnych informacji na temat projektu Angels; następnie uczestnicy podzielili się na trzy grupy, które na zmianę brały udział w trzech odbywających się równolegle sesjach dotyczących: 1) zarządzania pacjentami z udarem przed przyjazdem do szpitala i znaczenia aktywacji kodu udaru, 2) fazy decyzji klinicznych, 3) analizy badań obrazowych TK oraz 4) sesji praktycznej poświęconej zarządzaniu ścieżką leczenia udaru. Przeanalizowaliśmy możliwość wdrożenia modelu helsińskiego i koncentracji na czterech priorytetowych działaniach, które pozwalają skrócić czas leczenia. 
 
Cztery priorytetowe działania obejmują: 
1. Wysłanie przez pogotowie ratunkowe powiadomienia do właściwego szpitala (ośrodka przyjmującego)
2. Przetransportowanie pacjenta bezpośrednio na stół TK
3. Leczenie pacjenta w pracowni TK
4. Nadanie priorytetu próbkom krwi w celu zagwarantowania optymalnego czasu od przyjęcia do wdrożenia leczenia
 
Cieszy nas, że wszystkie sesje przebiegały w ożywionej i twórczej atmosferze; uczestnicy nie bali się zadawać pytań i angażować w (czasami burzliwe) dyskusje, których celem była poprawa wyników pacjentów. Pod koniec dnia grupa zebrała wspólnie wiele ciekawych projektów i interesujących pomysłów związanych ze wszystkimi fazami zarządzania udarem.  


 
Zespół doszedł do wniosku, że dalsze szkolenie mające na celu poprawę pracy pogotowia ratunkowego przyniosłoby korzyści wszystkim zaangażowanym rejonom, ponieważ leczenie często podejmują już ratownicy medyczni, którzy muszą aktywować kod udaru i przewieźć pacjenta do właściwego szpitala. Biorąc pod uwagę fakt, iż powiadamianie ośrodka przyjmującego jest już elementem wielu protokołów, a pobieranie próbek krwi stanowi część obowiązków załogi karetki pogotowia, następnym priorytetem w kwestii wprowadzania ulepszeń jest transportowanie pacjentów z udarem bezpośrednio na stół TK w ramach protokołu. W ramach kontynuacji zaplanowano przeprowadzenie szeregu warsztatów dotyczących ulepszenia protokołów ratownictwa medycznego w rejonach Kordoby, Kadyksu i Sewilli.
 
Uczestnicy zgłosili potrzebę podniesienia poziomu wiedzy na temat zarządzania pacjentami z udarem wśród pielęgniarek oraz, przy wsparciu Inicjatywy Angels, rozpoczęli planowanie przeprowadzenia regionalnego szkolenia dla pielęgniarek pracujących w pogotowiu ratunkowym, szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w Kadyksie.
Otrzymaliśmy również wiele próśb o rozpoczęcie lub kontynuowanie współpracy z zespołami udarowymi z różnych szpitali, aby pomóc im ulepszyć ich protokoły, koncentrując się na wdrożeniu działań priorytetowych, przeprowadzając symulacje, prowadząc multidyscyplinarne spotkania i szkolenia oraz tworząc sieć współpracy w leczeniu udaru. 
 
Co najważniejsze, odnieśliśmy wrażenie, że to spotkanie pozwoliło wytworzyć silne poczucie wspólnoty między specjalistami w zakresie opieki nad pacjentami z udarem w południowej Hiszpanii, czego dowodem była duża ilość śmiechu, wymienionych numerów telefonów i wspólnych zdjęć wykonanych w ciągu dnia. Aby wykorzystać tę energię, zdecydowaliśmy się na szybkie utworzenie specjalnego kanału Basecamp dla tego regionu, tak by każdy mógł pozostać ze wszystkimi w kontakcie i dalej dzielić się wiedzą, materiałami i doświadczeniami. Ten kanał pozostaje do dziś jedną z naszych najbardziej aktywnych grup Basecamp.  
 
Teraz, gdy relacje pomiędzy specjalistami od udarów mózgu w regionie zostały nawiązane, można zaobserwować, że wszyscy zaczynają grać do jednej bramki w bardziej skoordynowany sposób. Z niecierpliwością czekamy na możliwość przekazania informacji zwrotnych na temat pozytywnych rezultatów, jakie z pewnością przyniesie działanie tej nowej społeczności. 

More stories like this

Wietnam

Łącząc wysiłki i współpracując w celu ratowania życia

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Europa

Inicjatywa Angels wita Cię na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egipt

Dzielenie się wiedzą sprawia, że sieć opieki nad pacjentami z udarem mózgu w Egipcie rośnie

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software