Przejdź do głównej treści

KAMPANIA PODNOSZĄCA ŚWIADOMOŚĆ PACJENTÓW Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA UDARU MÓZGU

Federacja RosyjskaW Moskwie funkcjonuje unikalny system opieki nad pacjentami z udarem. Sieć leczenia udaru obejmuje 29 ośrodków udarowych (zarówno udzielających świadczeń kompleksowych, jak i ośrodków pierwszego kontaktu), poradni i przychodni, które spełniają wszystkie potrzeby populacji, poczynając od profilaktyki, a kończąc na rehabilitacji pacjentów po udarze. Historia opieki udarowej w Rosji zaczyna się w 2005 roku, kiedy to przeprowadzono pierwszy zabieg rekanalizacji (rtPA) w Miejskim Szpitalu Klinicznym nr 31 w Moskwie. Od tego czasu leczenie trombolityczne stało się częścią państwowego programu i w całym kraju otwarto ponad 500 oddziałów leczenia udarów. Rzeczą unikalną, którą można przedstawić jako przykład najlepszej praktyki, jest fakt, że cały system opieki udarowej to system państwowy, oparty na zatwierdzanych i wiążących państwowych wytycznych, których stosowanie jest obowiązkowe w całym kraju.Ponieważ problem udaru dostrzeżono na najwyższych szczeblach, w Moskwie oraz w innych miastach rosyjskich z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu odbyły się różne wydarzenia. Wśród nich znalazły się wydarzenia związane z kampanią podnoszenia świadomości pacjentów, zorganizowane w 46 przychodniach (wykłady, darmowe badania przesiewowe ukierunkowane na określenie ryzyka wystąpienia udaru), konferencje (Kongres Światowego Dnia Udaru Mózgu), wykłady w szkołach oraz rozmowy w programach telewizyjnych i radiowych z lekarzami zajmującymi się leczeniem udarów, uliczne stoiska promujące zdrowie, w których ludzie mogli się dowiedzieć wszystkiego na temat udaru, zagrożeń, profilaktyki i Moskiewskiej Sieci Udarowej.  

W te wydarzenia zaangażowanych było ponad 279 specjalistów. W ramach kampanii przeprowadzono 4673 konsultacji z neurologami, terapeutami, chirurgami naczyniowymi i innymi specjalistami; przeprowadzono 5686 badań krwi w celu oznaczenia stężenia glukozy i cholesterolu; wykonano 1225 badań ultrasonograficznych naczyń ramienno-głowowych szyi. W trakcie wydarzenia zwracano uwagę na takie czynniki ryzyka udaru jak wysokie ciśnienie krwi, hiperglikemia, hipercholesterolemia, nadużywanie alkoholu oraz palenie tytoniu.Listę wydarzeń zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu uzupełniły warsztaty i seminaria organizowane w ramach Szkoły Zdrowia „Zatrzymać Udar”, zorganizowanej przez Wydział Organizacyjny i Metodyczny Neurologii działający w strukturach Moskiewskiego Wydziału Zdrowia, przy wsparciu Fundacji ORBI oraz Inicjatywy Angels. Wydarzenie to zostało zorganizowane z myślą o neurologach, specjalistach z przychodni, nauczycielach, pacjentach oraz ich krewnych, a swoje zasoby udostępniły w tym celu moskiewskie polikliniki miejskie. Głównym celem wydarzenia było zwiększenie poziomu wiedzy na temat udaru wśród osób z tych grup.

W Moskwie każdego roku hospitalizuje się ponad 45 000 osób z ostrymi incydentami mózgowo-naczyniowymi. Tylko 24% tych hospitalizacji odbywa się w optymalnym przedziale czasu leczenia. W większości przypadków rozpoznanie jest jednoznaczne – udar. Choroba ta jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonu.

Długie leczenie i rehabilitacja nie zawsze gwarantują danej osobie powrót do pracy i poprzedniego życia. Udar to nie tylko problem medyczny, lecz również społeczny. Dlatego też w walce z nim lekarze potrzebują pomocy pracowników środowiskowych.W związku z tym, 26 października 2017 r. w Moskiewskiej Izbie Publicznej, Wydział Zdrowia oraz Fundacja ORBI, przy wsparciu Komisji ds. Zdrowia Publicznego działającej przy Publicznej Izbie Federacji Rosyjskiej, przeprowadzili publiczne wysłuchania pod hasłem „Opracowanie kampanii informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości objawów podmiotowych udaru oraz algorytmu postępowania”. Celem tych wysłuchań było zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem wysokiej zapadalności na udar mózgu, co stanowi jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności oraz śmiertelności w Rosji. Termin tego wydarzenia zbiegł się również ze Światowym Dniem Udaru Mózgu.

Światowy Dzień Udaru Mózgu w Rosji przebiega pod znakiem dużej ilości działań o scentralizowanej i systematycznej organizacji. Jest to doskonała okazja do podnoszenia poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie udaru w różnych grupach wiekowych. Celem wszystkich działań jest ratowanie życia i ograniczanie niepełnosprawności.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software