Przejdź do głównej treści

Od pomysłu po trwałe dziedzictwo

Hiszpania

Położony w mieście portowym Kartagena, na południowym wschodzie Hiszpanii, szpital Hospital Universitario Santa Lucía obsługuje około 279 000 mieszkańców regionu Murcji. Szpital po raz pierwszy dołączył do społeczności Inicjatywy Angels na początku 2018 r., po tym jak konsultant Angels dotarł do niego w ramach planu regionalnego.

W tym czasie nie było wystarczających danych, aby naprawdę zmierzyć skuteczność leczenia pacjentów z udarem w szpitalu, a koordynacja z usługami pogotowia ratunkowego w regionie była bardzo ograniczona. Oszacowaliśmy, że czas pomiędzy przybyciem pacjenta do szpitala a rozpoczęciem zabiegu wynosił około 60–70 minut, jednak nie było oficjalnego rejestru, do którego można by się odnieść.

Prowadzony przez dra Jose Antonio Péreza Vicentego, dr Marię Dolores Ortegę i dr Cristinę Sánchez Vizcaíno, Oddział Neurologii rozpoczął przedsięwzięcie od bardzo prostego, ale skutecznego kroku: rozpoczęto zapisywanie odpowiednich danych dla wszystkich przypadków udaru w rejestrze papierowym. W ciągu dwóch miesięcy zebraliśmy dane od łącznej liczby 12 pacjentów poddanych rekanalizacji.

Ogromną zmianę zaobserwowano już, rejestrując i analizując dane przez dwa kolejne miesiące. Szpitalowi udało się zmniejszyć średni czas pomiędzy przybyciem pacjenta do szpitala a rozpoczęciem badania TK do 21 minut, a średni czas pomiędzy przybyciem pacjenta do szpitala a rozpoczęciem zabiegu do 43 minut.

Mając te dane jako podstawę, uruchomiliśmy wielodyscyplinarną grupę roboczą w szpitalu, w której skład wchodzi pogotowie ratunkowe, SOR, Oddział Radiologii, Oddział Neurologii, a także Oddział Udarowy oraz pielęgniarki SOR-u. Szybko ustaliliśmy, że wciąż istnieje miejsce na poprawę ścieżki leczenia udaru i zdecydowaliśmy się wdrożyć 4 kluczowe środki proponowane przez Inicjatywę Angels – powiadomienie z wyprzedzeniem, bezpośrednie skierowanie na badanie TK, leczenie podczas badania TK i nadanie priorytetu próbkom krwi. 

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie symulacji procedury udarowej z udziałem pogotowia ratunkowego, co pozwoliło nam na ocenę istniejącego protokołu, optymalizację priorytetowych działań w wielospecjalistycznym zespole i ostatecznie zaprojektowanie nowego protokołu udarowego dostosowanego do szpitala. Ponadto w szpitalach udarowych w regionie wdrożono elektroniczny rejestr udarów, umożliwiający społeczności szpitalnej dostęp do wszystkich informacji dotyczących pacjentów z udarem.

Szpital Hospital Universitario Santa Lucía, Kartagena, Murcja

Pytanie za milion dolarów brzmi, w jaki sposób te wszystkie zmiany wpłynęły na jakość leczenia udaru?

Na szczęście dla nas szpital był także uczestnikiem hiszpańskiego ogólnonarodowego badania ATALAIA dotyczącego monitorowania jakości opieki nad pacjentami z udarem. W ciągu sześciu miesięcy w badaniu wzięło udział 34 pacjentów po zabiegu rekanalizacji, a ich dane naprawdę robią wrażenie!

Dane dotyczące wdrożenia modelu helsińskiego
Działania w ramach modelu helsińskiego Łączna liczba 34 pacjentów
Transport za pośrednictwem pogotowia ratunkowego 85% (28)
Powiadomienie z wyprzedzeniem przez zespół pogotowia ratunkowego 64% (18)
Środki własne pacjentów 15% (5)
Oddział Neurologii oczekuje pacjenta 88% (16)
Bezpośrednie skierowanie na badanie TK 81% (13)
Leczenie podczas TK 58% (19)
Nadanie priorytetu próbkom krwi 97% (32)

Jak pokazano w powyższej tabeli, w przypadku prawie dwóch trzecich pacjentów przybywających karetką zespół pogotowia ratunkowego wysłał powiadomienie z wyprzedzeniem – wyraźny znak, że nasze sesje szkoleniowe i symulacyjne były skuteczne.

To wczesne powiadomienie spowodowało efekt domina, ponieważ dało czas każdemu z członków wielospecjalistycznego zespołu na wypełnienie swoich ról w przygotowaniu placówki na przybycie pacjenta, takich jak rejestracja w systemie, upewnienie się, że skaner TK jest gotowy, a nawet oczekiwanie na przyjęcie pacjenta „w drzwiach”. Podczas tego badania czterech na pięciu pacjentów, którzy przybyli po wysłaniu przez zespół pogotowia ratunkowego powiadomienia z wyprzedzeniem, zostało zabranych bezpośrednio do skanera TK.

Aktualny czas pomiędzy przybyciem pacjenta do szpitala a rozpoczęciem zabiegu: 31,5 min Czas pomiędzy przybyciem pacjenta do szpitala a rozpoczęciem badania TK: 20 min


Procedury rekanalizacji: 70,6% rTPA; 29,4% IV + trombektomia

Co więcej, wyniki te pokazały, że Szpital Hospital Universitario Santa Lucía był w stanie skrócić czas pomiędzy przybyciem pacjenta do szpitala a rozpoczęciem zabiegu średnio od 60–70 minut do zaledwie 31,5 minuty w ciągu kilku miesięcy, co plasuje go na piątym miejscu spośród 43 szpitali, które uczestniczyły w badaniu ATALAIA. A jednak zespół nadal chce udowodnić, że jest w stanie osiągnąć średni czas pomiędzy przybyciem pacjenta do szpitala a rozpoczęciem zabiegu na poziomie 20 minut, jak pokazuje model helsiński.

Skracając czas leczenia o połowę, można wyobrazić sobie, ilu pacjentów opuści ten szpital bez powikłań czy trwałej niepełnosprawności oraz ile więcej uśmiechów i cennych chwil będą mogli dać swoim bliskim.

Zespół udarowy Szpitala Hospital Universitario Santa Lucía pokazał, że można to osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie, korzystając z ogólnodostępnych informacji i zasobów, takich jak te dostarczane przez Inicjatywę Angels. Jednak, jak potwierdziłby zespół, prawdziwy klucz do ich postępu leży po prostu w motywacji, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę.

Ten wyjątkowy zespół zmienił to, co zaczęło się jako ręczne monitorowanie jakości opieki za pomocą długopisu i kartki papieru w dziedzictwo, z którego jesteśmy bardzo dumni. Oczekując na ich przełomowe osiągnięcia, mamy nadzieję, że nadal będą świecić przykładem dla reszty społeczności Inicjatywy Angels.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software