Angels w działaniu

Poznaj działania na szczeblach lokalnym, regionalnym i krajowym, dzięki którym Inicjatywa Angels dąży do poprawy jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu na świecie.

Nagrody Angels

Program Nagród Angels ma na celu uczczenie i uhonorowanie zespołów i osób oddanych praktyce udarowej oraz budowaniu kultury nieustannego monitorowania.

Grafika ESO

Nagrody ESO Angels

Szpitale z krajów objętych ESO, które gromadzą dane dotyczące leczenia w RES-Q, SITS-QR lub w jednym z uprzednio zatwierdzonych rejestrów/baz danych, automatycznie nominuje się do nagrody ESO Angels w oparciu o wskaźniki jakości określone w systemie poziomowym.

CZYTAJ DALEJ
Grafika WSO

Nagrody WSO Angels

Szpitale z krajów spoza terytorium ESO, które gromadzą dane dotyczące leczenia w RES-Q, SITS-QR lub w jednym z uprzednio zatwierdzonych rejestrów/baz danych, automatycznie nominuje się do nagrody WSO Angels w oparciu o wskaźniki jakości określone w systemie poziomowym.

CZYTAJ DALEJ
SOEA

NAGRODY SPIRIT OF EXCELLENCE

Nagroda Spirit of Excellence jest przyznawana tym osobom, które uosabiają „doskonałość w zakresie opieki nad pacjentem z udarem” w swojej pracy z pacjentami, z innymi członkami zespołu szpitalnego oraz osobom, które dążą do podnoszenia standardów doskonałości w swoim szpitalu.

CZYTAJ DALEJ Tutaj nominuj swoich kolegów
SOEA

NAGRODY WSO SPIRIT OF EXCELLENCE

Nagroda Spirit of Excellence jest przyznawana tym osobom, które uosabiają „doskonałość w zakresie opieki nad pacjentem z udarem” w swojej pracy z pacjentami, z innymi członkami zespołu szpitalnego oraz osobom, które dążą do podnoszenia standardów doskonałości w swoim szpitalu.

CZYTAJ DALEJ Tutaj nominuj swoich kolegów

Nagrody Angels dla zespołów pogotowia ratunkowego

Nagrody Angels dla zespołów pogotowia ratunkowego

Zaprojektowane specjalnie dla zespołów pogotowia ratunkowego. Nagrody te stanowią część szerszej Inicjatywy Angels i tworzą strukturę, która oferuje cenne globalne porównania kluczowych aspektów opieki przedszpitalnej.

Ściana ZDJĘĆ

Społeczność Inicjatywy Angels łączy wysiłki na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentem z udarem, aby dać pacjentom drugą szansę na życie.

FILTRUJ WYNIKI SORTUJ WEDŁUG

Historie Angels

New
Polska

Practice Becomes Perfect

New
Europa

More Support, More Ideas, More Sharing

New
Egipt

Know The Way, Show The Way | Leadership Drives Change In Beheira

Global
ukraiński

Snowball Effect | Training Stroke Nurses In Central Asia

Polska

Stroke Nursing In Poland | Ewa Gadzińska’s Story

Indie

Saving The Brain | Delhi Hospital’s Story Of Hope And Success