HISTORIE SPOŁECZNOŚCI

Prowokujące do myślenia punkty widzenia i inspirujące historie dotyczące opieki nad pacjentem z udarem zebrane z całego świata.

FILTER RESULTS SORT BY

ŚCIANA SPOŁECZNOŚCIOWA

Społeczność Inicjatywy Angels łączy wysiłki na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentem z udarem, aby dać pacjentom drugą szansę na życie.

FILTER RESULTS SORT BY