Informacje ogólne o fazie nadostrej

W fazie nadostrej należy skoncentrować się na rekanalizacji. Każda sekunda, w której mózg pacjenta jest pozbawiony substancji odżywczych i tlenu zwiększa ryzyko niepełnosprawności i zgonu. Leczenie w tej fazie nie powinno być opóźniane przez żadne działanie, które nie dotyczy rekanalizacji. Ten sam reżim czasowy dotyczy udarów krwotocznych.
 
Wykazano, że cztery kluczowe kwestie prowadzą do skrócenia czasu do rekanalizacji: powiadomienie ośrodka przyjmującego, transport pacjenta bezpośrednio na TK, podawanie pacjentowi leczenia w pracowni TK oraz przeprowadzanie badań diagnostycznych w miejscu opieki nad pacjentem. Narzędzia przedstawione w tej części mają pomóc to osiągnąć w Twoim szpitalu.

Pielęgniarka przy łóżku pacjenta